(2017-2018)

                     

  

 

 

Dyma'r disgyblion sydd wedi cael ei dewis i fod ar y Cyngor Eco eleni :

 

Blwyddyn 6 - Dylan (Cadeirydd)

                   Phoebe

Blwyddyn 5 - Ellie-May

Blwyddyn 4 - Emrys

Blwyddyn 3 - Max

Blwyddyn 2 - Dexter

Maent  yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod bob mis i drafod materion Eco Ysgol y Gwernant . Rydym yn  sicrhau ein bod fel ysgol yn gwneud ein gorau i fod yn ysgol werdd ac  yn gwarchod yr amgylchfyd. Rydym fel ysgol yn falch o fod wedi ennill y wobr Platinwm Eco yn  Haf 2016.

 

 Dyma ein Eco Gôd am y flwyddyn :

 

Diffodd pob golau a chau bob tap.

Plannu blodau a bwyta’n iach.

Arbed ynni, ailgylchu bopeth.

Eco Gôd ni, eich byd gwerthfawr chi.

(Canu ar dôn Gee Ceffyl Bach )

 

 

Dyma rai o'n targedau Eco am y flwyddyn 2017-2018 :

 

¨ Mwy o weithgareddau tu allan i blant Cyfnod Allweddol 2 ( syniad y plant).

 

¨ Cynnal ‘siop gyfnewid’ o’u dewis i leihau gwastraff ( + cyfnewid llyfrau )

¨ Cynnal diwrnod di– drydan

¨ Wythnos Cerdded i’r Ysgol– dwywaith y flwyddyn 

¨ Lleihau trafnidiaeth ( cerdded i ymweliadau lleol ).

¨ Lleihau llygredd - rhieni , staff a phlant . Faint o Co2 ydym yn ei arbed?

¨ Plannu ffrwythau a llysiau i’w coginio / gwerthu.

¨ Prosiect/ Ymweliad cymunedol ar agwedd o Eco .

¨ Prynu / gwerthu offer masnach deg.

¨ Cydweithio ar brosiect gyda’r cynghorau ysgol eraill ar agwedd sy’n mynd i helpu’r ysgol neu bobl eraill.

¨ Hybu traddodiadau gwledydd eraill mewn dull hwyliog .

¨ Beth yw’n hawliau ni fel plant ?

¨ Cynnal diwrnod Dinasyddiaeth .

¨ Sbwriel—ble wnaethoch ei ddarganfod ? Tybed faint o sbwriel ydym fel ysgol yn qrbed rhag mynd i safle tirlenwi ? Ydy plant y Cyfnod Sylfaen yn gwybod beth yw safle tirlenwi a sut allwn ei leihau?

 

 

 

  •  

 

   Ailgylchu , Ailgylchu , Ailgylchu !

 

 

 

Rydym fel cyngor yn meddwl fod ailgylchu yn hynod o bwysig . Dyma rai o'r pethau yr ydym yn ei ailgylchu yn ein hysgol ni :

 

* Papur a chardfwrdd

 

* Cartons llaeth

 

* Plastig

 

* Tiniau

 

* Cetris inc

 

* Ffonau symudol

 

* Batris

 

      

 

Gwirfoddolwyr

 

 

 

 

Os oes gennych chi fel rhieni sgil , amser neu syniadau ar gyfer helpu  Ysgol y Gwernant i fod yn ysgol werdd buasem yn hynod o ddiolchgar o'ch cefnogaeth a'ch cymorth.  Diolch.Smile     

 

 

 

Y Bin compost

 

 

Fel cyngor rydym yn credu'n gryf mewn peidio a gwastraffu dim ac felly rydym yn taflu gwastraff fffrwythau a llysiau i'r bin compost . Dyma rai pethau eraill y gallech  ddod i'r ysgol i'n helpu i greu compost ( nid ydym angen gwastraff ffrwythau a llysiau) :

 

* Bocsys wyau                              * Papur newydd a chardfwrdd        *   Dail

 

* Lludw tân                                   * Gwellt                                          *Plisgyn wyau

 

* Gwallt a gwinedd                       * Ychydig bach o wair                    * Brigau bach

 

* Ychydig bach o wlân

 

 

 

 

     

 

 

 

FaLang translation system by Faboba