Ysgol Iach

Croeso i dudalen Ysgol Iach Ysgol y Gwernant 2018 - 2019

Llwyddodd yr ysgol i ennill y wobr Cam 6 yn ystod tymor yr Haf 2016!! Ac yn dilyn ail asesiad yn ystod Haf 2018, llwyddodd yr ysgol i gadw'r safon. Da iawn pawb.

Mae grwp SNAG gan yr ysgol. Grwp sydd yn cyd-weithio yn agos gyda'r gegin a staff Arlwyo Sir Ddinbych yw'r grwp SNAG. Maent yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod pob mis i drafod materion bwyta'n iach yr ysgol.

Aelodau y grwp Snag yw;

Blwyddyn 6 -  

Blwyddyn 5 -   

 Blwyddyn 4 -  Ben 

Blwyddyn 3 -

Blwyddyn 2 - Lilly

Eleni byddwn yn cyd-weithio yn agos gyda staff y gegin, yn annog bocsys bwyd iach, cynnal diwrnod gyda'r Asiantaeth Bwyd, ac yn cynnal diwrnod iach yn ystod tymor yr Haf.

Cystadleuaeth CogUrdd 2017

Ar Ddydd Llun, Chwefror 13, cynhaliwyd cystadleuaeth CogUrdd yn yr ysgol. Braf oedd gweld 16 o blant yn cystadlu eleni.

Llongyfarchiadau mawr i:

Arun yn 1af

Catrin yn 2ail

Elin yn 3ydd

Yn ystod hanner tymor y Gwanwyn, cynhaliwyd cystadleuaeth cynllunio 'Pryd Iachus a Blasus'. Llongyfarchiadau mawr i Morgan Tingle a Jack Wigglesworth am ennill y gystadleuaeth. Bydd Joy y cogyddes yn coginio'r prydau ar Ddydd Iau, Mawrth 16eg.

Mae'r grwp Snag yn brysur yn cynllunio'r wythnos Iach/Eco, os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer gweithgareddau, cofiwch gysylltu a'r ysgol.

FaLang translation system by Faboba