CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2018 - 2019

Tymor yr Hydref 2018

 

Ar ddechrau blwyddyn newydd, ein nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth newydd.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Pwy? Pam? Pryd? Ble?'

 

 

                                                                                                     Image result for child clipart

 

 

 

Yn ystod y tymor, byddwn yn newid y themau yn gyson yn ôl y diddordeb yn ogystal â chwblhau gweithgareddau a'r Ddiolchgarwch a'r Nadolig.

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2018 - 2019

 

Tymor yr Hydref 2018

 

Ar ddechrau blwyddyn newydd, ein nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth newydd.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Pwy? Pam? Pryd? Ble?'

 

 

                                                                                                     Image result for child clipart

 

 

 

Yn ystod y tymor, byddwn yn newid y themau yn gyson yn ôl y diddordeb yn ogystal â chwblhau gweithgareddau a'r Ddiolchgarwch a'r Nadolig.

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2018 - 2019

 

 

Tymor yr Hydref 2018

 

 

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus a hyderus yn eu dosbarth newydd. 

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

Image result for animals clipart                      Image result for pets clipart     

Sbardun ein thema fydd .......

-Trip i Pets at Home Wrecsam.

-Ymweliad arbennig gan anifail anwes.

- Ymweliad gan elusen Dogs Trust.

- Gweithdy gan Sw Gaer.

- Trip i Sw Gaer

 

Byddwn yn astudio ........

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth 'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Casglu arian i elusen Anifeiliaid (RSPCA , DOGS TRUST
 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2018 -2019

 

 

Tymor yr Hydref 2018

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus a hyderus yn eu dosbarth newydd. 

 

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

    

Sbardun ein thema fydd .......

-Trip i Pets at Home Wrecsam.

-Ymweliad arbennig gan anifail anwes.

- Ymweliad gan elusen Dogs Trust.

- Gweithdy gan Sw Gaer.

- Trip i Sw Gaer

Image result for pets clipart  Image result for animals clipart

Byddwn yn astudio ........

 • Gofalu am anifeiliaid
 • Anifeiliaid anwes
 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd
 • Chwedl Gelert
 • Cerddoriaeth 'Carnifal yr Anifeiliaid'
 • Casglu arian i elusen Anifeiliaid (RSPCA , DOGS TRUST
 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown
 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

                 

 

 

Croeso i Flwyddyn 3


 Tymor yr Hydref 2018

                                                               Image result for llangollen fire

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r gwyliau haf, ac yn barod at y flwyddyn ysgol newydd!


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

 

Thema: Ar Stepen Drws - Daeth ymwelydd o'r Ganolfan Groeso yn Llangollen i drafod tan ar mynydd Llantysilio  yn ystod yr haf, cafodd effaith ddifrifol ar nifer o dwristiaid yn ymweld a'r dref ac hefyd ar y byd natur oedd yn byw ar y mynydd. Gofynnodd i'r disgyblion greu hysbysfwrdd i arddangos yn y ganolfan er mwyn annog pobl i ddod nol ar eu gwyliau yma yn ystod hanner tymor yr Hydref. Felly byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion, yn seiliedig ar y thema Ar Stepen Drws. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Erthygl, Pamffled a cherdyn post yn seiliedig ar y thma 'Ar Stepen Drws'.  Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd mynydd Llantysilio.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg: Creu pontydd

Addysg Grefyddol: Cristnogaeth

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau.

Diolch am eich cydweithrediad!

Miss Anna Smith

 

 

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Anna Smith

 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Hanner Tymor Hydref 2018