CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN

 

 

Tymor yr Hydref 2017

 

 

 

 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis ardaloedd diddorol ac ysgogol o fewn y thema. 

 

Y themau yr ydym wedi ei ddewis ar gyfer hanner cyntaf y tymor yw 'Lliwiau' gan ddilyn gyda 'Yr Hydref'.

 

 

                   Image result for colour palette clipart                            Image result for autumn clipart

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

                                                    CROESO I'R DOSBARTH DERBYN

 

 

Tymor yr Hydref 2017

 

 

 

 Croeso yn ôl!! Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau da!

 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a chreu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema yr ydym wedi ei ddewis ar ddechrau'r tymor hwn yw

'Dyma Fi' gan ddilyn gyda'r thema 'Bwyd, bwyd bwyd.'

 

 

 

 

O fewn y thema, byddwn yn edrych ar :

 • Storiau amrywiol yn ymwneud â'r thema
 • Llyfrau gwybodaeth amrywiol
 • Y corff
 • Bwyta'n iach
 • Y teulu
 • Penblwyddi
 • Y Lindysyn Llwglyd Iawn
 • Diolchgarwch

 

 

 

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 1 2017 - 2018

 

 

Tymor yr Hydref 2017

 

                                    

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Dathliadau

 

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2       2017 - 2018

 

Tymor yr Hydref 2017

             

 

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :  

 

Dathliadau

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cut Throat Celts.  Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau sy'n arwain at ysgrifennu erthygl, poster a phamffled trwy gyfrwng y Saesneg.

Thema: Y Celtiaid - Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar Y Celtiaid.  Bydd y gwaith trwy gyfrwng y gymraeg. Byddwn hefyd yn creu addurniadau Nadolig a llyfryn gwybodaeth am Y Nadolig er mwyn anfon i ysgolion ar draws Ewrop.

Mathemateg:  Gwerth lle, Adio a Thynnu,  Tablau, Ffracsiynau a degolion, siap, mesur, amser,  lluosi a rhannu.

Gwyddoniaeth: Y Corff a Sut i ofalu am ein dannedd

ABCH: Dinasyddiaeth Weithgar

Addysg Grefyddol: Stori'r Nadolig

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

 

 

     Tymor yr Hydref 2017

 

Croeso yn ôl!

Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau haf ymlaciol, ac yn barod ar gyfer tymor prysur.

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein thema yr hanner tymor yma yw/ Y gwaith ar gyfer yr hanner tymor yma yw-

 

 • Iaith- Tarandon gan Anthony Horowitz (nofel Gymraeg) yn canolbwyntio ar ysgrifennu llythyrau.

 

  Image result for stormbreaker                                                                      Image result for the sixties

 

 • Thema- Y 60au, Hanes cerddoriaeth yr oes sydd yn cynnwys gwaith ar y Beatles.  Creu tegan symudol/dyfais

Mathemateg-

Ffeithiau rhif

Hafaliadau ac anhafaleddau

Cyfrifo

Rheoli arian

Amcangyfrif a gwirio

Ffracsiynau, degolion, canrannau a Chymhareb

Gwerth lle, trefnu, talgrynnu

 

 

 Defnyddio cyfrifiannell

Deall x a ¸

Strategaethau cyfrifo yn y pen (x ¸)

Dulliau pensil a phapur (x ¸)

Arian

Problemau'n ymwneud ag arian a ‘bywyd go iawn’

Ffracsiynau, degolion a chanrannau

Cymhareb a chyfrannedd

 • Gwyddoniaeth - Egni, Goleuni a Sain
 • ABaCh – Dinasyddiasyddiaeth Weithgar
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

Mi fyddem hefyd yn astudio Islam yn ystod Wythnos Crefyddol ac yn  ymweld â’r Mosg yn Lerpwl ac yn gobeithio ymweld a’r Amgueddfa Beatles.

Diolch     Mrs Ff Evans

 

Tymor yr Hydref 2017

  

Croeso yn ôl!

Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau haf ymlaciol, ac yn barod ar gyfer tymor prysur.

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein thema yr hanner tymor yma yw/ Y gwaith ar gyfer yr hanner tymor yma yw-

 

 • Iaith- Tarandon gan Anthony Horowitz (nofel Gymraeg) yn canolbwyntio ar ysgrifennu llythyrau.

Image result for stormbreaker                                                               Image result for the sixties

 • Thema- Y 60au, Hanes cerddoriaeth yr oes sydd yn cynnwys gwaith ar y Beatles. Creu tegan symudol/dyfais

Mathemateg-

Ffeithiau rhif

Hafaliadau ac anhafaleddau

Cyfrifo

Rheoli arian

Amcangyfrif a gwirio

Ffracsiynau, degolion, canrannau a Chymhareb

Gwerth lle, trefnu, talgrynnu

 

 

 Defnyddio cyfrifiannell

Deall x a ¸

Strategaethau cyfrifo yn y pen (x ¸)

Dulliau pensil a phapur (x ¸)

Arian

Problemau'n ymwneud ag arian a ‘bywyd go iawn’

Ffracsiynau, degolion a chanrannau

Cymhareb a chyfrannedd

 • Gwyddoniaeth - Egni, Goleuni a Sain
 • ABaCh – Dinasyddiasyddiaeth Weithgar
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 Mi fyddem hefyd yn astudio Islam yn ystod Wythnos Crefyddol ac yn  ymweld â’r Mosg yn Lerpwl ac yn gobeithio ymweld a’r Amgueddfa Beatles.

 

 

Diolch Mrs M Rees

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools