CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2017 - 2018

 

 

 

 

Tymor yr Gwanwyn 2018

 

 

 

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

 

 

 

 

 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis tasgau a chreu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Ein thema ar ddechrau'r tymor hwn yw 

 

 'Tywydd a Thymhorau'.

 

 

Image result for 4 seasons clipart   

 

 

 

O fewn y thema, byddwn yn edrych ar :

 

 • Storiau amrywiol yn ymwneud â'r thema
 • Llyfrau gwybodaeth a ffeithiol
 • Tywydd yn Llangollen
 • Tywydd ar draws y byd
 • Newidiadau

 

 

 

 

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

                                       CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2017 - 2018

 

 

Tymor yr Gwanwyn 2018

 

 

 

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

 

 

 

 

 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis tasgau a chreu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Ein thema ar ddechrau'r tymor hwn yw 

 

 'Tywydd a Thymhorau'.

 

 

Image result for 4 seasons clipart   

 

 

 

O fewn y thema, byddwn yn edrych ar :

 

 • Storiau amrywiol yn ymwneud â'r thema
 • Llyfrau gwybodaeth a ffeithiol
 • Tywydd yn Llangollen
 • Tywydd ar draws y byd
 • Newidiadau

 

 

 

 

Diolch yn fawr

Mrs Eleri Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 1  2017 - 2018

 

 

Tymor y Gwanwyn 2018

                                

BLWYDDYN NEWYDD DDA !!!!!

 

 Yn nhymor y Gwanwyn byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Cartrefi

Yn ystod y tymor byddwn yn cwblhau gweithgareddau ar :

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

                          Image result for three little pigs                           Image result for homes clipart

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2017 - 2018

 

 

Tymor y Gwanwyn 2018

                                

BLWYDDYN NEWYDD DDA !!!!!

 

 Yn nhymor y Gwanwyn byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Cartrefi

Yn ystod y tymor byddwn yn cwblhau gweithgareddau ar :

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

                          Image result for three little pigs                           Image result for homes clipart

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

 

Blwyddyn Newydd Dda i chi a chroeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cerddi.  Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau sy'n arwain at ysgrifennu cerddi acrostig, cerddi siap a chwpledi trwy gyfrwng y Saesneg.

Thema: Cymru Fach Ni - Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar Gymru,  ac ar y parciau cenedlaethol.  Bydd y gwaith trwy gyfrwng y gymraeg. 

Mathemateg:  Gwerth lle, Adio a Thynnu,  Tablau, Ffracsiynau a degolion, siap, mesur, amser,  lluosi a rhannu.

Gwyddoniaeth: Ein Byd Cynaliadwy - ailgylchu, lleihau gwastraff, defnyddio thermomedr a chynnal arbrofion.

ABCH: Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.

Celf - Tirluniau Kyffin Williams

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

 

 

     Tymor y Gwanwyn 2018

 

Blwyddyn newydd dda – Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r gwyliau nadolig!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- ‘Sais ydi o,Miss’ Brenda Wyn Jones

        Image result for sais ydi o miss

 • Thema- Ail rhyfel byd

 Image result for second world war clipart

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

 

Y gwaith yn ystod yr ail hanner dymor yw:

 • Iaith- ‘Kensuke’s Kingdom - Michael Morpurgo

        Image result for kensuke's kingdom

 • Thema- Dwr

 Image result for lighthouse

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

Tymor y Gwanwyn 2018

 

Blwyddyn newydd dda – Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r gwyliau nadolig!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- ‘Sais ydi o,Miss’ Brenda Wyn Jones

        Image result for sais ydi o miss

 • Thema- Ail rhyfel byd

 Image result for second world war clipart

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

 

Y gwaith yn ystod yr ail hanner dymor yw:

 • Iaith- ‘Kensuke’s Kingdom - Michael Morpurgo

        Image result for kensuke's kingdom

 • Thema- Dwr

 Image result for lighthouse

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools