CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2017 - 2018

Tymor yr Hâf 2018 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau ac i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol. Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw ARCHARWYR! Y thema arall y maent wedi ei ddewis yw 'Mynd i'r Gofod'.

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2017 - 2018 Tymor yr Hâf 2018 Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau ac i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol. Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw ARCHARWYR! Y thema arall y maent wedi ei ddewis yw 'Mynd i'r Gofod'. Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2017 - 2018

 

 

Tymor yr Haf 2018

 

 Yn nhymor yr Haf byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Awn am dro         Image result for Nature clipart

 

Yn ystod y tymor byddwn yn cwblhau gweithgareddau ar :

 

*Straeon am y goedwig e.e Rydyn ni'n mynd i hela arth , Gryffalo ......

* Astudio blodau a phlanhigion

* Amgylchedd yr ysgol

* Ysgol erstalwm yn ôl.

* Efelychu gwaith arlunwyr Van Gogh, Kathy Gittins a Peter Prendergast.

* Gwarchod yr amgylchedd e.e casglu sbwriel , ailgylchu , diwrnod eco.....

*Creu dawns greadigol hela arth .

*Mynd am dro i goedwig Penycoed .

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2017 - 2018

 

 

 

Tymor yr Haf 2018

 

 Yn nhymor yr Haf byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Awn am dro         Image result for Nature clipart

 

Yn ystod y tymor byddwn yn cwblhau gweithgareddau ar :

 

*Straeon am y goedwig e.e Rydyn ni'n mynd i hela arth , Gryffalo ......

* Astudio blodau a phlanhigion

* Amgylchedd yr ysgol

* Ysgol erstalwm yn ôl.

* Efelychu gwaith arlunwyr Van Gogh, Kathy Gittins a Peter Prendergast.

* Gwarchod yr amgylchedd e.e casglu sbwriel , ailgylchu , diwrnod eco.....

*Creu dawns greadigol hela arth .

*Mynd am dro i goedwig Penycoed .

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Thema: Hud a Lledrith - Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion, yn seiliedig ar y thema Hud a Lledrith. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar y tywydd, gan ddefnyddio ein gorsaf dywydd newydd yn ystod tymor yr haf. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Portread, Llythyr a hysbyseb. Bydd y gwaith ysgrifenedig yn seiliedig ar y nofel 'Worst Witch'.  Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd leol, gan ymweld a'r goedwig.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg: Creu brechdan/Creu ffon hudlath

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

 

 

     Tymor y Gwanwyn 2018

 

Blwyddyn newydd dda – Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r gwyliau nadolig!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- ‘Sais ydi o,Miss’ Brenda Wyn Jones

        Image result for sais ydi o miss

 • Thema- Ail rhyfel byd

 Image result for second world war clipart

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

 

Y gwaith yn ystod yr ail hanner dymor yw:

 • Iaith- ‘Kensuke’s Kingdom - Michael Morpurgo

        Image result for kensuke's kingdom

 • Thema- Dwr

 Image result for lighthouse

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Deunyddiau yn newid
 • ABaCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

Tymor yr Haf 2018

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r gwyliau Pasg!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- Casgliadau o gerddi Cymreig - Cwpledi Odledig, Haicw, Cinquain

        Image result for poetry clip art

 • Thema- Iceland

 Image result for Iceland clip art

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Planhigion i fyw
 • ABaCh – Iechyd a lles emosiynol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

 

Y gwaith yn ystod yr ail hanner dymor yw:

 • Iaith- ‘Framed' - Frank Cotterell Boyce

        Image result for Framed

 • Thema- Bananas! Masnach Deg

 Image result for Fair trade

 • Mathemateg- Defnyddio sgiliau rhif

                          Defnyddio sgiliau geometreg

                          Defnyddio sgiliau mesur

                          Defnyddio sgiliau data

                          Defnyddio sgiliau algebra

 

 • Gwyddoniaeth- Planhigion i fyw
 • ABaCh – Iechyd a lles emosiynol
 • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

FaLang translation system by Faboba