Croeso i Flwyddyn 1  2018 - 2019

 

 

Tymor yr Hydref 2018

 

 

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus a hyderus yn eu dosbarth newydd. 

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

Image result for animals clipart                      Image result for pets clipart     

Sbardun ein thema fydd .......

-Trip i Pets at Home Wrecsam.

-Ymweliad arbennig gan anifail anwes.

- Ymweliad gan elusen Dogs Trust.

- Gweithdy gan Sw Gaer.

- Trip i Sw Gaer

 

Byddwn yn astudio ........

  • Gofalu am anifeiliaid

 

  • Anifeiliaid anwes

 

  • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

  • Chwedl Gelert

 

  • Cerddoriaeth 'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

  • Casglu arian i elusen Anifeiliaid (RSPCA , DOGS TRUST
  • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

  • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

FaLang translation system by Faboba