Croeso i Flwyddyn 3
 
Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei wneud yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cerddi. Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau yn seiliedig ar gerddi. Bydd y gwaith yn arwain at ysgrifennu cerddi acrostic, cerddi siap a chwpledi.
Thema:  Cymru Fach Ni - Byddwn yn cwblhau gwithgareddau yn seiliedig ar Gymru a pharciau Cenedlaethol. Bydd y gwaith trwy gyfrwng y Cymraeg. 
Mathemateg:  Gwerth lle,Adio a Thynnu,  Tablau, Lluosi a Rhannu, siap a mesur.
Gwyddoniaeth: Ein Byd Cynaliadwy
ABCH: Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes

Celf: Tirluniau Kyffin Williams
Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Anna Smith

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools