Croeso i Flwyddyn 3
 
Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

 

 Thema: Farm to Fork - Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol yn seiliedig ar y thema Farm to Fork. Gobeithio y byddwn yn croesawu cywion bach i'r byd hefyd.  

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Rysait, Cyfarwyddiadau a Rheolau. Byddwn yn astudio ryseitiau gwahanol, ac yn mwynhau sesiynau coginio.   Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd leol, gan ymweld a'r goedwig.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Celf - Celf naturiol Tim Pugh

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

 

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Anna Smith

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba