Croeso i Flwyddyn 3


 Tymor yr Hydref 2018

                                                               Image result for llangollen fire

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r gwyliau haf, ac yn barod at y flwyddyn ysgol newydd!


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

 

Thema: Ar Stepen Drws - Daeth ymwelydd o'r Ganolfan Groeso yn Llangollen i drafod tan ar mynydd Llantysilio  yn ystod yr haf, cafodd effaith ddifrifol ar nifer o dwristiaid yn ymweld a'r dref ac hefyd ar y byd natur oedd yn byw ar y mynydd. Gofynnodd i'r disgyblion greu hysbysfwrdd i arddangos yn y ganolfan er mwyn annog pobl i ddod nol ar eu gwyliau yma yn ystod hanner tymor yr Hydref. Felly byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion, yn seiliedig ar y thema Ar Stepen Drws. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Erthygl, Pamffled a cherdyn post yn seiliedig ar y thma 'Ar Stepen Drws'.  Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd mynydd Llantysilio.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg: Creu pontydd

Addysg Grefyddol: Cristnogaeth

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau.

Diolch am eich cydweithrediad!

Miss Anna Smith

 

 

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Anna Smith

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba