Croeso i Flwyddyn 3
 
Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei wneud yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cut Throat Celts. Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau yn seiliedig ar y nofel. Bydd y gwaith yn arwain at ysgrifennu erthygl, creu poster a phamffled.
Thema:  Y Celtiaid - Byddwn yn cwblhau gwithgareddau yn seiliedig ar Y Celtiaid. Bydd y gwaith trwy gyfrwng y Cymraeg. Byddwn hefyd yn creu addurniadau Nadolig a chreu llyfryn am Y Nadolig er mwyn anfon i ysgolion yn Ewrop.
Mathemateg:  Gwerth lle,Adio a Thynnu,  Tablau, Lluosi a Rhannu, siap a mesur.
Gwyddoniaeth: Y corff a sut i ofalu am ein dannedd
ABCH: Datblygu Dinasyddiaeth Weithgar.
Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Anna Smith

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools