Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Hanner Tymor Hydref 2018

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Thema: Yn y Cymylau - Mae cwmni Airbus wedi gofyn am ein cymorth i ddylunio awyren sydd yn medru hedfan 24 awr. Ar ol gwylio'r fidio, aeth pawb ati i feddwl am weithgareddau addas ar gyfer y thema, bydd yr holl weithgareddau yn seiliedig ar y thema 'Yn y Cymylau'.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Llythyr, Adroddiad a hysbyseb yn seiliedig ar y thema 'Yn y Cymylau'.  Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Cysawd yr haul.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg: Adeiladu awyren

Addysg Grefyddol: Cristnogaeth

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba