Blwyddyn Newydd Dda i chi a chroeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cerddi.  Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau sy'n arwain at ysgrifennu cerddi acrostig, cerddi siap a chwpledi trwy gyfrwng y Saesneg.

Thema: Cymru Fach Ni - Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar Gymru,  ac ar y parciau cenedlaethol.  Bydd y gwaith trwy gyfrwng y gymraeg. 

Mathemateg:  Gwerth lle, Adio a Thynnu,  Tablau, Ffracsiynau a degolion, siap, mesur, amser,  lluosi a rhannu.

Gwyddoniaeth: Ein Byd Cynaliadwy - ailgylchu, lleihau gwastraff, defnyddio thermomedr a chynnal arbrofion.

ABCH: Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.

Celf - Tirluniau Kyffin Williams

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools