Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Iaith - Cut Throat Celts.  Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau sy'n arwain at ysgrifennu erthygl, poster a phamffled trwy gyfrwng y Saesneg.

Thema: Y Celtiaid - Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar Y Celtiaid.  Bydd y gwaith trwy gyfrwng y gymraeg. Byddwn hefyd yn creu addurniadau Nadolig a llyfryn gwybodaeth am Y Nadolig er mwyn anfon i ysgolion ar draws Ewrop.

Mathemateg:  Gwerth lle, Adio a Thynnu,  Tablau, Ffracsiynau a degolion, siap, mesur, amser,  lluosi a rhannu.

Gwyddoniaeth: Y Corff a Sut i ofalu am ein dannedd

ABCH: Dinasyddiaeth Weithgar

Addysg Grefyddol: Stori'r Nadolig

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools