Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Thema: Hud a Lledrith - Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion, yn seiliedig ar y thema Hud a Lledrith. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar y tywydd, gan ddefnyddio ein gorsaf dywydd newydd yn ystod tymor yr haf. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Portread, Llythyr a hysbyseb. Bydd y gwaith ysgrifenedig yn seiliedig ar y nofel 'Worst Witch'.  Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd leol, gan ymweld a'r goedwig.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg: Creu brechdan/Creu ffon hudlath

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba