Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Thema: Farm to Fork - Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol yn seiliedig ar y thema Farm to Fork. Gobeithio y byddwn yn croesawu cywion bach i'r byd hefyd. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar y tywydd, gan ddefnyddio ein gorsaf dywydd newydd yn ystod tymor yr haf. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Rysait, Cyfarwyddiadau ac ysgrifennu sgript. Byddwn yn astudio ryseitiau gwahanol, ac yn mwynhau sesiynau coginio. Bydd y sgriptio yn arwain ar ddarlledu'r tywydd. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Cynefinoedd a Chadwynau Bwyd - byddwn yn astudio cynefinoedd leol, gan ymweld a'r goedwig.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Celf - Celf naturiol Tim Pugh

Addysg Grefyddol: Storiau o'r Beibl

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools