Tymor yr Hydref 2017

 

Croeso yn ôl!

Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau haf ymlaciol, ac yn barod ar gyfer tymor prysur.

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein thema yr hanner tymor yma yw/ Y gwaith ar gyfer yr hanner tymor yma yw-

 

  • Iaith- Tarandon gan Anthony Horowitz (nofel Gymraeg) yn canolbwyntio ar ysgrifennu llythyrau.

 

  Image result for stormbreaker                                                                      Image result for the sixties

 

  • Thema- Y 60au, Hanes cerddoriaeth yr oes sydd yn cynnwys gwaith ar y Beatles.  Creu tegan symudol/dyfais

Mathemateg-

Ffeithiau rhif

Hafaliadau ac anhafaleddau

Cyfrifo

Rheoli arian

Amcangyfrif a gwirio

Ffracsiynau, degolion, canrannau a Chymhareb

Gwerth lle, trefnu, talgrynnu

 

 

 Defnyddio cyfrifiannell

Deall x a ¸

Strategaethau cyfrifo yn y pen (x ¸)

Dulliau pensil a phapur (x ¸)

Arian

Problemau'n ymwneud ag arian a ‘bywyd go iawn’

Ffracsiynau, degolion a chanrannau

Cymhareb a chyfrannedd

  • Gwyddoniaeth - Egni, Goleuni a Sain
  • ABaCh – Dinasyddiasyddiaeth Weithgar
  • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

Mi fyddem hefyd yn astudio Islam yn ystod Wythnos Crefyddol ac yn  ymweld â’r Mosg yn Lerpwl ac yn gobeithio ymweld a’r Amgueddfa Beatles.

Diolch     Mrs Ff Evans

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools