Tymor yr Hydref 2017

  

Croeso yn ôl!

Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau haf ymlaciol, ac yn barod ar gyfer tymor prysur.

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein thema yr hanner tymor yma yw/ Y gwaith ar gyfer yr hanner tymor yma yw-

 

  • Iaith- Tarandon gan Anthony Horowitz (nofel Gymraeg) yn canolbwyntio ar ysgrifennu llythyrau.

Image result for stormbreaker                                                               Image result for the sixties

  • Thema- Y 60au, Hanes cerddoriaeth yr oes sydd yn cynnwys gwaith ar y Beatles. Creu tegan symudol/dyfais

Mathemateg-

Ffeithiau rhif

Hafaliadau ac anhafaleddau

Cyfrifo

Rheoli arian

Amcangyfrif a gwirio

Ffracsiynau, degolion, canrannau a Chymhareb

Gwerth lle, trefnu, talgrynnu

 

 

 Defnyddio cyfrifiannell

Deall x a ¸

Strategaethau cyfrifo yn y pen (x ¸)

Dulliau pensil a phapur (x ¸)

Arian

Problemau'n ymwneud ag arian a ‘bywyd go iawn’

Ffracsiynau, degolion a chanrannau

Cymhareb a chyfrannedd

  • Gwyddoniaeth - Egni, Goleuni a Sain
  • ABaCh – Dinasyddiasyddiaeth Weithgar
  • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 Mi fyddem hefyd yn astudio Islam yn ystod Wythnos Crefyddol ac yn  ymweld â’r Mosg yn Lerpwl ac yn gobeithio ymweld a’r Amgueddfa Beatles.

 

 

Diolch Mrs M Rees

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools