Tymor yr Hydref 2018

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau'r Haf!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

  • Iaith- Ysgrifennu adroddiad, Llythyr a dadl cytbwys

        Image result for poetry clip art

  • Thema - Cymru Fach Ni

 Image result for welsh flag

 

  • Mathemateg- Gwerth lle, Adio a thynnu, Lluosi a rhannu, Mesur, Siap a symudiad, Ffracsiynau, Trin data ac arian
  • Addysg Grefyddol - Cristnogaeth
  • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

 

FaLang translation system by Faboba