Targedau’r Siarter Iaith     2017/2018  

 

                        Image result for red dragon image cartoon         Image result for logo siarter iaith

Yn dilyn ennill yr wobr arian Siarter Iaith yn nhymor yr Haf 2017 eleni rydym yn gweithio’n galed fel ysgol tuag at y wobr aur.

Fel cyngor y Siarter Iaith rydym wedi dewis targedau i wneud fel ysgol. 

 

 Canlyniadau Holiaduron Siarter Iaith Hydref 2018

 

 

Ysgol y Gwernant—Piws

Ysgolion Sir Ddinbych—Gwyrdd  

Fel rydych yn gweld mae’r Ysgol yn perfformio’n dda iawn.

Ond mae’r canlyniadau yn dangos ein bod ni angen:

Siarad Cymraeg ar fuarth yr ysgol.

Siarad Cymraeg ar y coridor ac yn y Neuadd Cinio.

 

Defnyddio’r iaith Gymraeg wrth ddefnyddio’r wê, apps a thecstio.

Defnyddio’r iaith Gymraeg  tu allan i’r ysgol e.e. yn y siopau ,canolfan iechyd,..

 

Beth mae’r Cyngor Siarter Iaith am wneud?

 

  • Creu cardiau clod siarad Cymraeg i'r plant.
  • Creu blogiau an sefyllfa yr iaith Gymraeg ar fuarth yr ysgol.
  • Dysgu gemau buarth Cymraeg i chwarae gyda'r plant iau.
  • Creu bocs o lyfrau a chomics Cymraeg ar gyfer amser chwarae.
  • Cystadlu ar yr App "Sialens"(cwis) yn erbyn ysgolion eraill Sir Ddinbych.
  • Bydd y Clwb Cymraeg yn hyrwyddor'r iaith Gymraeg yn y gymuned. 

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich plant i drio gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg, a gwylio rhaglenni Cymraeg. 

Byddwn yn falch o glywed os buasech yn gallu cael eich plentyn i ddefnyddio’r Iaith Gymraeg wrth ddefnyddio’r wê, apps a thecstio.

Os ydych yn adnabod rhywun fuasai’n hoffi dod i berfformio yn wirfoddol i’r ysgol neu yn awyddus i dderbyn adnoddau Cymraeg, cysylltwch a

Mrs Diane Davies trwy ddod i’r ysgol neu trwy e-bost ar  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

 

 

FaLang translation system by Faboba