Targedau’r Siarter Iaith     2016/2017  

 

                        Image result for red dragon image cartoon         Image result for logo siarter iaith

Yn dilyn ennill yr wobr efydd Siarter Iaith yn nhymor yr Haf 2016 eleni rydym yn gweithio’n galed fel ysgol tuag at y wobr arian.

Fel cyngor y Siarter Iaith rydym wedi dewis targedau i wneud fel ysgol. 

 

 Canlyniadau Holiaduron Siarter Iaith Hydref 2016

 

Ysgol y Gwernant—Piws

Ysgolion Sir Ddinbych—Gwyrdd

   

Fel rydych yn gweld mae’r Ysgol yn perfformio’n dda iawn ac rydym wedi cael canlyniadau uwch mewn bron iawn bob cwestiwn na’r ysgolion eraill yn Sir Ddinbych.

Ond mae’r canlyniadau yn dangos ein bod ni angen:

Gwylio mwy o raglenni a DvD’s Cymraeg.

Gwrando ar fwy o gerddoriaeth Cymraeg.

Defnyddio’r iaith Gymraeg wrth ddefnyddio’r wê, apps a thecstio.

Defnyddio’r iaith Gymraeg  tu allan i’r ysgol e.e. yn y siopau ,canolfan iechyd,..

 

Beth mae’r Cyngor Siarter Iaith am wneud?

Cynnal Disgo Santes Dwynwen.(Cerddoriaeth Cymraeg yn unig)

Gwylio rhaglenni S4C/ DVD’s Cymraeg yn ystod amser chwarae gwlyb.

Gofyn i bobl ddod i berfformio yn yr ysgol.

Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn ystod Ysgrifennu Ysblennydd

Rhannu gwybodaeth am apps Cymraeg.

Rhannu adnoddau Cymraeg yn y Gymuned.

 

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich plant i drio gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg, a gwylio rhaglenni Cymraeg. 

Byddwn yn falch o glywed os buasech yn gallu cael eich plentyn i ddefnyddio’r Iaith Gymraeg wrth ddefnyddio’r wê, apps a thecstio.

Os ydych yn adnabod rhywun fuasai’n hoffi dod i berfformio yn wirfoddol i’r ysgol neu yn awyddus i dderbyn adnoddau Cymraeg, cysylltwch a

Mrs Diane Davies trwy ddod i’r ysgol neu trwy e-bost ar  Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

 

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools