Ysgol Iach

Croeso i dudalen Ysgol Iach Ysgol y Gwernant 2019 - 2020

Llwyddodd yr ysgol i ennill y wobr Cam 6 yn ystod tymor yr Haf 2016!! Ac yn dilyn ail asesiad yn ystod Haf 2018, llwyddodd yr ysgol i gadw'r safon. Da iawn pawb.

Y Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen Y Cyngor Ysgol, Ysgol y Gwernant

Beth yw Cyngor Ysgol? Grŵp o ddisgyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Gall cyngor yr ysgol hefyd gymryd rhan a threfnu prosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio ac at bethau fel Cynllun Datblygu’r Ysgol, cyfarfodydd y corff llywodraethu a phenodiadau staff.

                        (2021-2022)

                     

  

Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion yr ysgol ar y diwrnodau canlynol...

Dydd Llun - Gwersi Piano

Dydd Mawrth -  Gitar a Ffidil

Dydd Mercher  -  Drymiau

 

 

 

FaLang translation system by Faboba