(2021-2022)

                     

  

 

 

Dyma'r disgyblion sydd wedi cael ei dewis i fod ar y Cyngor Eco eleni :

 

 

Ruby, Dexter, Austin,Elin,Connor, Seren a Flo

Maent  yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod bob mis i drafod materion Eco Ysgol y Gwernant . Rydym yn  sicrhau ein bod fel ysgol yn gwneud ein gorau i fod yn ysgol werdd ac  yn gwarchod yr amgylchfyd. Rydym fel ysgol yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i adnewyddu y wobr Platinwm Eco yn  Hydref 2020. Da iawn pawb a diolch i'r Cyngor Eco am eu holl waith caled.

 

 Dyma ein Eco Gôd am y flwyddyn 2021-22:

 

 

Diffodd pob golau a chau bob tap.

Plannu blodau a bwyta'n iach.

Arbed ynni, ailgylchu popeth.

Arbed dwr, gwres ac ynni

Eco Gôd ni , eich byd gwerthfawr chi.

(Canu ar dôn Gee Ceffyl Bach )

 

 

Dyma rai o'n targedau Eco am y flwyddyn 2021-2022 :

 

¨

¨ Tips Eco ar lein i rieni   ar trydar / gweplyfr

- Prosiect Eco ysgol gyfan / Thema

-Hybu ffitrwydd a iechyd

¨ Wythnos Cerdded i’r Ysgol– dwywaith y flwyddyn .

¨ Monitro a gwobrwyo bocs bwyd eco gyfeillgar

¨ Cydweithio ar brosiect gyda’r cynghorau ysgol eraill .

¨ Hybu traddodiadau gwledydd eraill gan ffocysu ar gemau a dawns draddodiadol.

¨ Casglu sbwriel (ysgol yn unig)— Beth yw effaith sbwriel  ar natur ? Rota. 

¨ Ailgylchu 

¨ Tyfu blodau i ddenu bywyd gwyllt  yn yr ysgol. 

- Amser antur - tasgau Eco .

 

 

  •  

 

   Ailgylchu , Ailgylchu , Ailgylchu !

 

 

 

Rydym fel cyngor yn meddwl fod ailgylchu yn hynod o bwysig . Dyma rai o'r pethau yr ydym yn ei ailgylchu yn ein hysgol ni :

 

* Papur a chardfwrdd

 

* Cartons llaeth

 

* Plastig

 

* Tiniau

 

* Cetris inc

 

* Ffonau symudol

 

* Batris

 

      

 

Gwirfoddolwyr

 

 

 

 

Os oes gennych chi fel rhieni sgil , amser neu syniadau ar gyfer helpu  Ysgol y Gwernant i fod yn ysgol werdd buasem yn hynod o ddiolchgar o'ch cefnogaeth a'ch cymorth.  Diolch.Smile     

 

 

 

Y Bin compost

 

 

Fel cyngor rydym yn credu'n gryf mewn peidio a gwastraffu dim ac felly rydym yn taflu gwastraff fffrwythau a llysiau i'r bin compost . Dyma rai pethau eraill y gallech  ddod i'r ysgol i'n helpu i greu compost ( nid ydym angen gwastraff ffrwythau a llysiau) :

 

* Bocsys wyau                              * Papur newydd a chardfwrdd        *   Dail

 

* Lludw tân                                   * Gwellt                                          *Plisgyn wyau

 

* Gwallt a gwinedd                       * Ychydig bach o wair                    * Brigau bach

 

* Ychydig bach o wlân

 

 

 

 

     

 

 

 

FaLang translation system by Faboba