Ysgol Iach

Croeso i dudalen Ysgol Iach Ysgol y Gwernant 2018 - 2019 

Llwyddodd yr ysgol i ennill y wobr Cam 6 yn ystod tymor yr Haf 2016!! Ac yn dilyn ail asesiad yn ystod Haf 2018, llwyddodd yr ysgol i gadw'r safon. Da iawn pawb.

Mae grwp SNAG gan yr ysgol. Grwp sydd yn cyd-weithio yn agos gyda'r gegin a staff Arlwyo Sir Ddinbych yw'r grwp SNAG. Maent yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod pob mis i drafod materion bwyta'n iach yr ysgol.

Aelodau y grwp Snag yw;

Blwyddyn 6 -  Katie

Blwyddyn 5 -   Sam

 Blwyddyn 4 -  Ben 

Blwyddyn 3 - Bella H

Blwyddyn 2 - Lilly

Eleni byddwn yn cyd-weithio yn agos gyda staff y gegin, yn annog bocsys bwyd iach, cynnal diwrnod gyda'r Asiantaeth Bwyd, ac yn cynnal diwrnod iach yn ystod tymor yr Haf.

Cystadleuaeth CogUrdd 2018

Llongyfarchiadau mawr i:

Moli yn 1af

Nyx yn 2ail

Joe yn 3ydd

 

FaLang translation system by Faboba