CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2018 - 2019

Tymor yr Hâf 2019

 

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Môr Ladron' ac yna byddwn yn mynd O Dan y Môr'.

 

                                                                        See the source image                 Image result for under the sea clipart       Image result for mermaids clipart

                                                                                                     

 

 

 

Sbardyn ein thema fydd..

Llong fôr-ladron

Storiau

Trip

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

 

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2018 - 2019

 

Tymor yr Hâf 2019

 

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Môr Ladron' ac yna byddwn yn mynd O Dan y Môr'.

 

                                                                        See the source image                 Image result for under the sea clipart       Image result for mermaids clipart

                                                                                                     

 

 

 

Sbardyn ein thema fydd..

Llong fôr-ladron

Storiau

Trip

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu breeder.

 

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2018 - 2019

 

 

Tymor yr Haf 2019

Yn nhymor yr Haf byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 I ffwrdd a ni !!!

                 Image result for travelling clipart        Image result for train clipart

Byddwn yn astudio :

 • Y llyfrau Trên Mawr Glas , Trip Ned Puw , Beth Nesaf ? , Heddwch o'r Diwedd, Crempogau Mama Panya a Pawb ar y bws i Bobo !
 • Gwyliau / Teithiau arbennig y plant.
 • Dulliau amrywiol o deithio heddiw ac erstalwm
 • Cymharu Llangollen â Chaerdydd— Stori Jaci
 • Diwylliannau gwledydd tramor
 • Cerddoriaeth a Chelf Affricanaidd
 • Trip !!!
 • Dioglewch y ffordd
 • Gwaith gwyddonol ar sain
 • Lleoli gwledydd ar fap / glôb

  

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2018 - 2019

 

 

Tymor yr Haf 2019

Yn nhymor yr Haf byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 I ffwrdd a ni !!!

                 Image result for travelling clipart        Image result for train clipart

Byddwn yn astudio :

 • Y llyfrau Trên Mawr Glas , Trip Ned Puw , Beth Nesaf ? , Heddwch o'r Diwedd, Crempogau Mama Panya a Pawb ar y bws i Bobo !
 • Gwyliau / Teithiau arbennig y plant.
 • Dulliau amrywiol o deithio heddiw ac erstalwm
 • Cymharu Llangollen â Chaerdydd— Stori Jaci
 • Diwylliannau gwledydd tramor
 • Cerddoriaeth a Chelf Affricanaidd
 • Trip !!!
 • Dioglewch y ffordd
 • Gwaith gwyddonol ar sain
 • Lleoli gwledydd ar fap / glôb

  

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Haf, 2019

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: By the Seaside - Yn dilyn derbyn llythyr gan 'Cadw Cymru'n Daclus' yn poeni am y cynifer o sbwriel yn y mor, a stori 'Somebody Swallowed Stanley', mae'r plant wedi penderfynu dilyn y thema 'By the Seaside'. Byddwn yn mynd ati i lanhau un o draethau Gogledd Cymru, casglu sbwriel yn y gymuned a helpu mewn unrhyw ffordd bosib i achub yr amgylchedd leol a thu hwnt. Bydd y gwaith thema yn seiliedig ar fywyd yn y mor, helpu'r blaned a thraethau Cymru. Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Llythyr ffurfiol, Adroddiad a Cherddi. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'By the Seasidei'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Ein Byd Cynaliadwy

ABCH: Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Creu arteffact allan o sbwriel. Creu mirlun o dan y mor allan o blastig.

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

 Tymor yr Haf 2019