CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2020 - 2021

 

 

 

Tymor yr Hydref 2020

 

Ar ddechrau cyfnod newydd mewn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu'n hapus yn y dosbarth.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym am ddod i adnabod y plant trwy edrych ar y thema 'Dyma fi'. Yna, byddwn yn gofyn am

syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn edrych ar

 • rhannau o’r corff
 • bwyta a chadw’r corff yn iach
 • teulu a ffrindiau
 • ardal leol a chartrefi.

                           Myself Cliparts - Cliparts Zone        Healthy Food Plate Clip Art | Healthy food plate, Healthy plate, Healthy work snacks

 • Byddwn yn ogystal yn gosod tasgau a gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2020-2021

 

Tymor yr Hydref 2020

 

 

 

Croeso i ddechrau blwyddyn ysgol newydd ar ôl cyfnod heriol iawn i bawb yn ddiweddar!

Ein prif nôd ar ddechrau newydd fel hyn yw sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu'n hapus yn y dosbarth.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym am ddod i adnabod y plant yn well trwy edrych ar y thema 'Dyma fi'. Yna, byddwn yn gofyn am

syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn edrych ar

 • rhannau o’r corff
 • bwyta a chadw’r corff yn iach
 • teulu a ffrindiau
 • ardal leol a chartrefi.

                           Myself Cliparts - Cliparts Zone                              Healthy Food Plate Clip Art | Healthy food plate, Healthy plate, Healthy work snacks

 

 • Byddwn yn ogystal yn gosod tasgau a gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Elin Davies

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn 2020

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Egyptian Explorer - yn dilyn darganfod mymi yn y dosbarth, byddwn yn dysgu am Yr Aifft y tymor hwn. Byddwn yn edrych ar hanes yr Aifft gan gynnwys y Pyramidau, Fferos gwahanol, Duwiau o'r cyfnod a hieroglyphics. Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Yr Afon Nil, Mapio a Gwleydydd Cyfagos. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Deialog, Stori Fer a Hysbyseb Gwyliau. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Egyptian Explorer'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mawrth. 

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2020

                                                                            Dragon Fantasy Wallpaper (76+ pictures)

Croeso nôl i chi gyd ar ôl cyfnod heriol iawn, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Fantasy - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, roedd rhywbeth wedi ymweld a'r dosbarth! Roedd olion traed ar hyd y lle,  nyth gyda phlisgyn wy, plu, ffon hudlath a dilledyn du. Bydd y disgyblion yn casglu gwybodaeth yn ystod yr hanner tymor er mwyn darganfod pa greadur a ddaeth i'r dosbarth. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Adroddiad, Sgript a Disgrifiad. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Fantasy'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Am dro i'r Goedwig - Cynefinoedd a Chadwyni bwyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor yr Hydref 2020 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r Hanner Tymor, ac n barod i weithio'n galed! Dyma ein thema hyd at y Nadolig. 

 

Iaith- Portread                              independent reading clipart clipart panda free clipart images inside summer writing clipart summer writing clipart | Citizens Environmental Coalition

           Taflen Wybodaeth                                                         

          Hunan gofiant

 

Thema- Alien Invasion!

Yn dilyn sbardun cyffrous o lanast ac eitemau estronol wedi eu gadael yn y dosbarth ac ar y cae, mi fyddem yn dysgu am y gofod. Mae hyn yn cynnwys-

 • Planedau
 • Gofodwyr
 • Estronau
 • Hanes NASA
 • Haul a sêr
 • Y Dyfodol
 • Technoleg

 

     

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Maths Clipart Stock Photos And Images - 123RF

 

Gwyddoniaeth- Egni sydd yn symud

 

Woodlands Primary School: Science

 

Iechyd a Lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder

Friendship clipart circle time, Friendship circle time Transparent FREE for download on WebStockReview 2020

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                        dawns ffitrwydd ddyddiol yn y dosbarth

Kids Playing Sports - Adhd Sport - Free Transparent PNG Clipart Images Download

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

 

Tymor yr Hydref 2020 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r Hanner Tymor, ac n barod i weithio'n galed! Dyma ein thema hyd at y Nadolig. 

 

Iaith- Portread                              independent reading clipart clipart panda free clipart images inside summer writing clipart summer writing clipart | Citizens Environmental Coalition

           Taflen Wybodaeth                                                         

          Hunan gofiant

 

Thema- Alien Invasion!

Yn dilyn sbardun cyffrous o lanast ac eitemau estronol wedi eu gadael yn y dosbarth ac ar y cae, mi fyddem yn dysgu am y gofod. Mae hyn yn cynnwys-

 • Planedau
 • Gofodwyr
 • Estronau
 • Hanes NASA
 • Haul a sêr
 • Y Dyfodol
 • Technoleg

 

     

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Maths Clipart Stock Photos And Images - 123RF

 

Gwyddoniaeth- Egni sydd yn symud

 

Woodlands Primary School: Science

 

Iechyd a Lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder

Friendship clipart circle time, Friendship circle time Transparent FREE for download on WebStockReview 2020

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                        dawns ffitrwydd ddyddiol yn y dosbarth

Kids Playing Sports - Adhd Sport - Free Transparent PNG Clipart Images Download

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Miss Kate Jones 

 

FaLang translation system by Faboba