CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

 

 

 

 Croseo i'r dosbarth Meithrin!! 

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu yn hapus yn y dosbarth.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis  themau.

Byddwn yn dechrau’r tymor trwy weithio ar y thema ‘Dyma Fi’ ac yna, gan fod nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn edrych ar y thema ‘Achub Y Byd’.

Byddwn yn astudio :

 • Fi a fy nheulu
 • Rhannau o’r corff
 • Bwyta a chadw’r corff yn iach
 • Pobl sy’n ein helpu yn y gymuned
 • Archarwyr.

 

                          St James' Church of England Primary School - Nursery People who help us                       10 Most Ridiculous Ways Superheroes Have Won Battles | CBR

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

Yn ogystal, byddwn yn cwblhau gweithgareddau Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

     

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

                                                                                                            

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2021-2022

 

Tymor yr Hydref 2021

 

 

 Croseo i'r dosbarth Derbyn!! 

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu yn hapus yn y dosbarth.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis  themau.

Byddwn yn dechrau’r tymor trwy weithio ar y thema ‘Dyma Fi’ ac yna, gan fod nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn edrych ar y thema ‘Achub Y Byd’.

Byddwn yn astudio :

 • Fi a fy nheulu
 • Rhannau o’r corff
 • Bwyta a chadw’r corff yn iach
 • Pobl sy’n ein helpu yn y gymuned
 • Archarwyr.

 

                          St James' Church of England Primary School - Nursery People who help us                       10 Most Ridiculous Ways Superheroes Have Won Battles | CBR

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

Yn ogystal, byddwn yn cwblhau gweithgareddau Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 1 2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych cysylltwch gyda'r ysgol.

   

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Dathliadau

                                      Celebrate clip art party celebration clipart clipart clipart 2 2 - Cliparting.com 

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

Yn ogystal,drwy gydol y tymor,byddwn yn dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol o fewn a thu allan i'r dosbarth .

                        Miss Einir Jones

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2 2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder cysylltwch gyda'r ysgol.

   

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Dathliadau

                                      Celebrate clip art party celebration clipart clipart clipart 2 2 - Cliparting.com 

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

Yn ogystal,drwy gydol y tymor,byddwn yn dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol o fewn a thu allan i'r dosbarth .

                        Mrs Meleri Thomas

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Hydref 2021

                                                               

                                                                                             How Are You? | Engoo

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr hydref,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cyrhaeddodd bocs ar gyfer dathlu ni ein hunain. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Saesneg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Llythyr, Portread a  Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth:  Sut mae'r corff yn gweithio?

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mercher .

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Miss Anna Smith

 

Urdd Gobaith Cymru CYW - S4C Purple Mash   Hwb Digital Learning for Wales RMeasimaths BBC Bitesize

International School AwardAQInvestor in People

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2021

                                                                                           How Are You? | Engoo

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr hydref,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cyrhaeddodd bocs ar gyfer dathlu ni ein hunain. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn cymharu bywyd plentyn heddiw gyda bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria. Byddwn hefyd yn dysgu am fywydau plant o gwmpas y byd. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Llythyr, Portread a  Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth:  Sut mae'r corff yn gweithio?

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Cynllun Create a Gemau cystadleuol / Chwaraeon neuadd/tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor yr Hydref 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

Troi a throi

Cog 8 Clip Art At - Cogs In A Wheel - Free Transparent PNG Clipart Images Download 

 

Thema: 'Troi a Throi'. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am bethau sydd yn symud ac yn troi. Rydym wedi derbyn ymwelydd â beic modur i ddechrau ein thema. Cafodd y plant gyfle i ofyn cwestiynau am y beic.

Ar ôl llawer o drafod, penderfynodd y plant eu bod eisiau dysgu am llawer peth gwahanol yn cynnwys enwogion, lleoliadau, COP26, cerddoriaeth a chreu cerbyd eu hunain a'i rasio!  Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Byddwn yn darllen y llyfr 'Bad Dad' gan David Walliams. Byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu storiau mewn 100 gair, ysgrifennu stori anturus ac adolygiad llyfr.

Bad Dad (Audio Download): David Walliams, David Walliams, Peter Serafinowicz, Nitin Ganatra, Sarah Alexander, Jocelyn Jee Esien, HarperCollins Publishers Limited: Amazon.co.uk: BooksCelfyddydau mynegiadol: Creu traciau naturiol, tynnu lluniau, cerddoriaeth. Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Llinell amser trafnidiaeth, mapio lleoliadau F1, dysgu am raswyr enwog.

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Trydan, golau a sain

Wireless Light to Sound : 4 Steps - Instructables

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

Addysg Gorfforol- Dyddiadur ffitrwydd, sgiliau Pel-droed, gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

  

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

 

Tymor yr Hydref 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Troi a throi

Cog 8 Clip Art At - Cogs In A Wheel - Free Transparent PNG Clipart Images Download


Thema: 'Troi a Throi'. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am bethau sydd yn symud ac yn troi. Rydym wedi derbyn ymwelydd â beic modur i ddechrau ein thema. Cafodd y plant gyfle i ofyn cwestiynau am y beic.

Ar ôl llawer o drafod, penderfynodd y plant eu bod eisiau dysgu am llawer peth gwahanol yn cynnwys enwogion, lleoliadau, COP26, cerddoriaeth a chreu cerbyd eu hunain a'i rasio!  Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Byddwn yn darllen y llyfr 'Bad Dad' gan David Walliams. Byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu storiau mewn 100 gair, ysgrifennu stori anturus ac adolygiad llyfr.

Bad Dad (Audio Download): David Walliams, David Walliams, Peter Serafinowicz, Nitin Ganatra, Sarah Alexander, Jocelyn Jee Esien, HarperCollins Publishers Limited: Amazon.co.uk: BooksCelfyddydau mynegiadol: Creu traciau naturiol, tynnu lluniau, cerddoriaeth. Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Llinell amser trafnidiaeth, mapio lleoliadau F1, dysgu am raswyr enwog.

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Trydan, golau a sain

Wireless Light to Sound : 4 Steps - Instructables

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

 

Addysg Gorfforol- Gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd, rhaglen 'Create'.

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Meinir Rees 

 

FaLang translation system by Faboba