CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2020 - 2021

 

 

 

Tymor yr Hydref 2020

 

Ar ddechrau cyfnod newydd mewn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu'n hapus yn y dosbarth.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym am ddod i adnabod y plant trwy edrych ar y thema 'Dyma fi'. Yna, byddwn yn gofyn am

syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn edrych ar

 • rhannau o’r corff
 • bwyta a chadw’r corff yn iach
 • teulu a ffrindiau
 • ardal leol a chartrefi.

                           Myself Cliparts - Cliparts Zone        Healthy Food Plate Clip Art | Healthy food plate, Healthy plate, Healthy work snacks

 • Byddwn yn ogystal yn gosod tasgau a gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2020-2021

 

Tymor yr Hydref 2020

 

 

 

Croeso i ddechrau blwyddyn ysgol newydd ar ôl cyfnod heriol iawn i bawb yn ddiweddar!

Ein prif nôd ar ddechrau newydd fel hyn yw sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu'n hapus yn y dosbarth.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym am ddod i adnabod y plant yn well trwy edrych ar y thema 'Dyma fi'. Yna, byddwn yn gofyn am

syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn edrych ar

 • rhannau o’r corff
 • bwyta a chadw’r corff yn iach
 • teulu a ffrindiau
 • ardal leol a chartrefi.

                           Myself Cliparts - Cliparts Zone                              Healthy Food Plate Clip Art | Healthy food plate, Healthy plate, Healthy work snacks

 

 • Byddwn yn ogystal yn gosod tasgau a gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Elin Davies

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn 2020

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Egyptian Explorer - yn dilyn darganfod mymi yn y dosbarth, byddwn yn dysgu am Yr Aifft y tymor hwn. Byddwn yn edrych ar hanes yr Aifft gan gynnwys y Pyramidau, Fferos gwahanol, Duwiau o'r cyfnod a hieroglyphics. Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Yr Afon Nil, Mapio a Gwleydydd Cyfagos. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Deialog, Stori Fer a Hysbyseb Gwyliau. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Egyptian Explorer'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mawrth. 

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2020

                                                                            Town in focus: Llangollen - North Wales Magazine

Croeso nôl i chi gyd ar ôl cyfnod heriol iawn, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Ar Stepen Drws - yn dilyn derbyn llythyr gan y Bwrdd Twristiaeth yn pryderu am niferoedd y twristiaid yn gostwng yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn i'r disgyblion i greu posteri er mwyn annog pobl i ddychwelyd i Langollen pan y bydd yn ddiogel.  Byddwn yn astudio hanes yr ardal leol gan gynnwys y Gamlas, Pontcysyllte, Yr Abaty, Y Pafiliwn, Yr Eglwys, Plas Newydd a'r Gorsaf Drên.  Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Safle Llangollen, yr afon Ddyfrdwy. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Erthygl  a Poster/Pamffled. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Ar Stepen Drws'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Am dro i'r Goedwig - Cynefinoedd a Chadwyni bwyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. Byddwn yn astudio'r arlunydd Cefyn Burgess.

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor yr Hydref 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

Croeso yn ôl! Mae hi wedi bod yn fisoedd rhyfedd iawn, ond rydym wedi dychwlyd i'r ysgol ac yn barod i ddysgu! 

Ein thema yr hanner tymor yma yw- 

 

Iaith- Report

         Balanced Argument

 

Thema- Cymru Fach Ni!

Yn dilyn llythyr gan Croeso Cymru, yn gofyn am gymorth i ddennu pobl i Gymru fel sbardun, mae Blwyddyn 5 wedi penderfynu creu gwefan yn dangos yr hyn maent wedi ei ddysgu am Gymru dros yr wythnosau nesaf. Bydd hyn yn cynnwys-

 • Tirwedd                                                                                                      
 • Cymry enwog
 • Cestyll
 • Byd natur

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd a hunan hyder.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

Tymor yr Hydref 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 

Croeso yn ôl! Mae hi wedi bod yn fisoedd rhyfedd iawn, ond rydym wedi dychwlyd i'r ysgol ac yn barod i ddysgu! 

Ein thema yr hanner tymor yma yw- 

 

Iaith- Report

         Balanced Argument

 

Thema- Cymru Fach Ni!

Yn dilyn llythyr gan Croeso Cymru, yn gofyn am gymorth i ddennu pobl i Gymru fel sbardun, mae Blwyddyn 6 wedi penderfynu creu gwefan yn dangos yr hyn maent wedi ei ddysgu am Gymru dros yr wythnosau nesaf. Bydd hyn yn cynnwys-

 • Tirwedd                                                                                                                                                                                  
 • Cymry enwog
 • Cestyll
 • Byd natur

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd a hunan hyder.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Miss Kate Jones  

 

FaLang translation system by Faboba