CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2020 - 2021

 

 

Tymor yr Hâf 2021

 

 

 Croseo nôl! Gobeithio fod pawb wedi cael amser i fwynhau'r gwyliau Pasg ac yn barod am dymor llawn!!!

 

Yn ystod y tymor byddwn parhau i wrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym wedi penderfynu mynd i fyd Dewyrth Ifan ar y Fferm.

Yna, byddwn yn gofyn am syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn dechrau trwy edrych ar:

 • anifeiliaid y fferm
 • peiriannau ac offer fferm
 • o ble daw ein bwyd
 •  
 • ffermio ers talwm

 

                          Cartoon Farm background with animals | Farm cartoon, Farm animals preschool, Farm mural          animal protein | Health Topics | NutritionFacts.org       Agricultural Machinery | Cartoon styles, Colorful pictures, Cartoon            

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu yn allan a byddwn yn cynnal Wythnos Iach yn dechrau ar y 4ydd o Fai. 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

                                                                                                            

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2020-2021

 

Tymor yr Hâf 2021

 

 

 Croseo nôl! Gobeithio fod pawb wedi cael amser i fwynhau'r gwyliau Pasg ac yn barod am dymor llawn!!!

 

Yn ystod y tymor byddwn parhau i wrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym wedi penderfynu mynd i fyd Dewyrth Ifan ar y Fferm.

Yna, byddwn yn gofyn am syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn dechrau trwy edrych ar:

 • anifeiliaid y fferm
 • peiriannau ac offer fferm
 • o ble daw ein bwyd
 •  
 • ffermio ers talwm

 

                          Cartoon Farm background with animals | Farm cartoon, Farm animals preschool, Farm mural          animal protein | Health Topics | NutritionFacts.org       Agricultural Machinery | Cartoon styles, Colorful pictures, Cartoon            

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu yn allan a byddwn yn cynnal Wythnos Iach yn dechrau ar y 4ydd o Fai. 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2020 - 2021

 

Croeso yn ôl !!

   

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Ribidires

28 Collection Of Wild Animals Clipart Png - Group Of Animals Transparent , Free Transparent Clipart - ClipartKey Look At! Farm Animals Livestock Clip Art, PNG, 648x505px, Look At Farm Animals, Art, Barn, Cartoon, Cattle Download Free

Byddwn yn astudio ........

 

 • Gofalu am anifeiliaid

 

 • Anifeiliaid anwes

 

 • Anifeiliaid y fferm

 

 • Anifeiliaid o gwmpas y Byd

 

 • Chwedl Gelert

 

 • Cerddoriaeth/Dawns  'Carnifal yr Anifeiliaid'

 

 • Efelychu gwaith yr arlunydd William Brown

 

 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch, Nadolig a llawer mwy !

 

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Elin Davies

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Haf 2021

                                                               Why is the Amazon rainforest important? | WWF

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr haf,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: De America - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cawson ni lythyr yn cyrraedd gan fwnci yn yr Amason yn gofyn am ein cymorth i helpu achub y  coedwigoedd glaw. Mi gawson ni galwad Teams gan Maint Cymru yn cyflwyno coedwigoedd glaw y Byd, ac yn cynnig syniadau ar gyfer sut y gallwn helpu gwarchod y coedwigoedd prin hyn. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Tudalen wybodaeth, Dadl a Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'De America'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saseneg.

Gwyddoniaeth:  Bwyd ac Iechyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mercher .

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Miss Anna Smith

 

Urdd Gobaith Cymru CYW - S4C Purple Mash   Hwb Digital Learning for Wales RMeasimaths BBC Bitesize

International School AwardAQInvestor in People

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Haf 2021

                                                                 Why is the Amazon rainforest important? | WWF

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr haf,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: De America - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cawson ni lythyr yn cyrraedd gan fwnci yn yr Amason yn gofyn am ein cymorth i helpu achub y  coedwigoedd glaw. Mi gawson ni galwad Teams gan Maint Cymru yn cyflwyno coedwigoedd glaw y Byd, ac yn cynnig syniadau ar gyfer sut y gallwn helpu gwarchod y coedwigoedd prin hyn. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Tudalen wybodaeth, Dadl a Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'De America'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saseneg.

Gwyddoniaeth:  Bwyd ac Iechyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor yr Haf 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Ewros 2020

EURO 2020: All you need to know about the tournament | UEFA EURO 2020 | UEFA.com
Thema: Ewros. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am y digwyddiad. Rydym wedi derbyn neges gan amrywiol fandiau o Gymru yn gofyn inni ymchwilio a dangos iddynt yr hyn y mae'r Ewros yn ei olygu i ni fel ysgol. Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Barddoniaeth, tudalen wybodaeth, sylwebaeth gêm, Sgript / Deialog

Celf: OrielOdl, Sphero’s, Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Ffeiliau ffeithiau gwlad, mapio, hanes, traddodiadau.

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

Addysg Gorfforol- Dyddiadur ffitrwydd, sgiliau Pel-droed, gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

  

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

 

Tymor yr Haf 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Ewros 2020

EURO 2020: All you need to know about the tournament | UEFA EURO 2020 | UEFA.com
Thema: Ewros. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am y digwyddiad. Rydym wedi derbyn neges gan amrywiol fandiau o Gymru yn gofyn inni ymchwilio a dangos iddynt yr hyn y mae'r Ewros yn ei olygu i ni fel ysgol. Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Barddoniaeth, tudalen wybodaeth, sylwebaeth gêm, Sgript / Deialog

Celf: OrielOdl, Sphero’s, Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Ffeiliau ffeithiau gwlad, mapio, hanes, traddodiadau.

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr