CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2019 - 2020

Tymor yr Hydref 2019

 

 

 

 

 Ar ddechrau blwyddyn gyntaf yn yr ysgol, ein prif nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth a'u hysgol newydd.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Ar y Fferm' ac yna byddwn yn symud i'r thema 'Brrr, Mae Hi'n Oer'.

 

                                                                                       Image result for farm clipart                        Related image

                                                                                                     

 

 

 

Sbardyn ein thema fydd:

Hwiangerddi 

Storiau amrywiol

 

 

 

Byddwn yn ogystal yn cwblhau gweithgareddau i gyd fynd â Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

                                                                                                     

 

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2019 - 2020

 

Tymor yr Hydref 2019

 

 

 Ar ddechrau blwyddyn ysgol arall, ein prif nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth newydd.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Ar y Fferm' ac yna byddwn yn symud i'r thema 'Brrr, Mae Hi'n Oer'.

 

                                                                                       Image result for farm clipart                        Related image

                                                                                                     

 

 

 

Sbardyn ein thema fydd:

Hwiangerddi 

Storiau amrywiol

 

 

 

Byddwn yn ogystal yn cwblhau gweithgareddau i gyd fynd â Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2019 - 2020

 

Blwyddyn Newydd Dda

 Image result for houses clipart  Image result for three little pigs

 

Yn nhymor y Gwanwyn ,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2   2019 - 2020

 

Blwyddyn Newydd Dda

 Image result for houses clipart                        Image result for three little pigs

 

Yn nhymor y Gwanwyn ,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Hydref, 2019

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Mae hi'n flwyddyn newydd ac yn amser gwych i ddod i adnabod ein gilydd.  Byddwn yn gwersylla ar gae yr ysgol ac yn cwblhau tasgau gwahanol sydd yn seiliedgi ar ein thema.  Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Portread, Dyddiadur  a Chreu llyfryn gwybodaeth. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craffu ar y Corff

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Peter Blake

Addysg Gorfforol: Nofio pob Dydd Mawrth

Addysg Grefyddol: Wythnos Islam

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

 Tymor yr Hydref 2019