CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2018 - 2019

Tymor yr Hydref 2018

 

Ar ddechrau blwyddyn newydd, ein nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth newydd.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Pwy? Pam? Pryd? Ble?'

 

 

                                                                                                     Image result for child clipart

 

 

 

Yn ystod y tymor, byddwn yn newid y themau yn gyson yn ôl y diddordeb yn ogystal â chwblhau gweithgareddau a'r Ddiolchgarwch a'r Nadolig.

 

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones a Miss Ffion ​

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2018 - 2019

 

Tymor yr Hydref 2018

 

Ar ddechrau blwyddyn newydd, ein nôd yw i sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu yn hapus yn eu dosbarth newydd.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis themau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Pwy? Pam? Pryd? Ble?'

 

 

                                                                                                     Image result for child clipart

 

 

 

Yn ystod y tymor, byddwn yn newid y themau yn gyson yn ôl y diddordeb yn ogystal â chwblhau gweithgareddau a'r Ddiolchgarwch a'r Nadolig.

 

Diolch yn fawr Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2018 - 2019

 

 

Tymor y Gwanwyn 2019

Yn nhymor yr Gwanwyn byddwn yn gweithio ar y thema :

 

  Abracadabra - Beth sydd wedi newid ????

 

Image result for cinderella and fairy godmother     Image result for growing up clipart

 

  

Sbardun ein thema fydd .......

-Syrpreis hudolus !!!!

-Ymweliad gan fabi 

- Gweithdy dawns / drama greadigol

- Trip 

 

Byddwn yn astudio

 • Llyfrau Hud a Lledrith (e.e stori Sinderela)
 • Dyfeiswyr enwog sydd wedi newid ein byd e.e. Alexander Graham Bell, Thomas Edison,.
 • Pobl enwog sydd wedi newid ein byd e.e. William Morgan, Neil Armstrong
 • Ydw i wedi newid ???
 • Sut mae bywyd plant wedi newid dros y canrifoedd ?
 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Dewi Sant, Santes Dwynwen, Y Pasg a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2018 -2019

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2  2018 - 2019

 

 

Tymor y Gwanwyn 2019

Yn nhymor yr Gwanwyn byddwn yn gweithio ar y thema :

 

  Abracadabra - Beth sydd wedi newid ????

 

Image result for cinderella and fairy godmother     Image result for growing up clipart

 

  

Sbardun ein thema fydd .......

-Syrpreis hudolus !!!!

-Ymweliad gan fabi 

- Gweithdy dawns / drama greadigol

- Trip 

 

Byddwn yn astudio

 • Llyfrau Hud a Lledrith (e.e stori Sinderela)
 • Dyfeiswyr enwog sydd wedi newid ein byd e.e. Alexander Graham Bell, Thomas Edison,.
 • Pobl enwog sydd wedi newid ein byd e.e. William Morgan, Neil Armstrong
 • Ydw i wedi newid ???
 • Sut mae bywyd plant wedi newid dros y canrifoedd ?
 • Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Dewi Sant, Santes Dwynwen, Y Pasg a llawer mwy !

 

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

                 

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn, 2019

                                                               

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig bendigedig, ac eich bod yn barod ar gyfer dechrau 2019! 


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Ffantasi - Yn dilyn darganfod nyth ac wyau mawr gwyrdd oedd wedi deor yn ein dosbarth (ac ol-troed rhyfedd iawn), rydym am geisio darganfod yn ystod yr hanner tymor yma beth oedd wedi dodwy'r wyau od yma, a beth oedd ynddyn nhw. Er mwyn darganfod hyn, rhaid ymchwilio i'r holl bosibiliadau yn y byd ffantasi. Byddwn yn edrych ar ddreigiau, deinosoriaid, creaduriaid hudolus a chwedlau. Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion. I ddechrau, bydd y disgyblion yn creu apel ar gyfer unrhyw wybodaeth, ac erbyn diwedd yr hanner tymor, bydd rhaid penderfynu beth yn union oedd yn gyfrifol am yr wyau a'r nyth. Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cyfarwyddiadau, Sgript a Disgrifiad. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Ffantasi'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Sain a Golau.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Creu golygfa 3D ar gyfer cymeriad Ffantasi. Modelu'r cymeriad allan o glai.

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau.

Diolch am eich cydweithrediad!

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

 Tymor y Gwanwyn 2019