CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2019 - 2020

 

 

Tymor y Gwanwyn 2020

 

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Stori Stori Hen Blant Bach' gan edrych ar storiau traddodiadol ac yna byddwn yn symud i'r stori 'Y Lindysyn Llwglyd'.

 

 

                                                                                                               

                                                                                                     

 Image result for lindysyn llwglyd iawn                                          Image result for elen benfelen

 

 

Sbardyn ein thema fydd:

Cadair wedi torri

Storiau amrywiol

 

 

 

Byddwn yn ogystal yn cwblhau gweithgareddau i gyd fynd â Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y Llyfr a'r Pasg.

 

 

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

                                                                                                     

 

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2019 - 2020

 

Tymor y Gwanwyn 2020

 

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau y plant ac yn rhoi'r cyfle iddynt arwain wrth ddewis gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

Y thema a ddewiswyd ar ddechrau y tymor hwn yw 'Stori Stori Hen Blant Bach' gan edrych ar storiau traddodiadol ac yna byddwn yn symud i'r stori 'Y Lindysyn Llwglyd'.

 

                                                                                                               

                                                            Image result for elen benfelen                           Image result for lindysyn llwglyd iawn                  

 

 

 

Sbardyn ein thema fydd:

 

Storiau amrywiol

Cadair wedi torri

 

 

 

Byddwn yn ogystal yn cwblhau gweithgareddau i gyd fynd â Dydd Gwyl Ddewi, Diwrnod y Llyfr a'r Pasg.

 

 

 

Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

Croeso i Flwyddyn 1  2019 - 2020

 

Blwyddyn Newydd Dda

 Image result for houses clipart  Image result for three little pigs

 

Yn nhymor y Gwanwyn ,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2   2019 - 2020

 

Blwyddyn Newydd Dda

 Image result for houses clipart                        Image result for three little pigs

 

Yn nhymor y Gwanwyn ,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

 

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ?

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Diane Davies

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn 2020

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Egyptian Explorer - yn dilyn darganfod mymi yn y dosbarth, byddwn yn dysgu am Yr Aifft y tymor hwn. Byddwn yn edrych ar hanes yr Aifft gan gynnwys y Pyramidau, Fferos gwahanol, Duwiau o'r cyfnod a hieroglyphics. Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Yr Afon Nil, Mapio a Gwleydydd Cyfagos. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Deialog, Stori Fer a Hysbyseb Gwyliau. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Egyptian Explorer'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mawrth. 

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor y Gwanwyn 2020

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Egyptian Explorer - yn dilyn darganfod mymi yn y dosbarth, byddwn yn dysgu am Yr Aifft y tymor hwn. Byddwn yn edrych ar hanes yr Aifft gan gynnwys y Pyramidau, Fferos gwahanol, Duwiau o'r cyfnod a hieroglyphics. Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Yr Afon Nil, Mapio a Gwleydydd Cyfagos. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Deialog, Stori Fer a Hysbyseb Gwyliau. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Egyptian Explorer'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mawrth. 

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor y Gwanwyn 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- "Sais Ydi o, Miss! " gan Brenda Wyn Jones Image result for poetry clip art=
 • Image result for sais ydi o miss                        Image result for ww2 clipart
 • Thema - Yr Ail Ryfel Byd
 • Hanes
 • Gwledydd
 • Ifaciwis
 • Cerddoriaeth
 • Celf
 • Y Blitz
 • Llochesi

 

 

 • Mathemateg- Gwerth lle, Adio a thynnu, Lluosi a rhannu, Mesur, Siap a symudiad, Ffracsiynau, Trin data ac arian
 • Add Gorfforol : Gymnasteg, dawns a gemau 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 • Iaith- "Sais Ydi o, Miss! " gan Brenda Wyn Jones Image result for poetry clip art=
 • Image result for sais ydi o missImage result for ww2 clipart
 • Thema - Yr Ail Ryfel Byd
 • Hanes
 • Gwledydd
 • Ifaciwis
 • Cerddoriaeth
 • Celf
 • Y Blitz
 • Llochesi

 

 

 • Mathemateg- Gwerth lle, Adio a thynnu, Lluosi a rhannu, Mesur, Siap a symudiad, Ffracsiynau, Trin data ac arian
 • Add Gorfforol : Gymnasteg, dawns a gemau 

 

 

FaLang translation system by Faboba