CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

 

 

 

 Croseo i'r dosbarth Meithrin!! 

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu yn hapus yn y dosbarth.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis  themau.

Byddwn yn dechrau’r tymor trwy weithio ar y thema ‘Dyma Fi’ ac yna, gan fod nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn edrych ar y thema ‘Achub Y Byd’.

Byddwn yn astudio :

 • Fi a fy nheulu
 • Rhannau o’r corff
 • Bwyta a chadw’r corff yn iach
 • Pobl sy’n ein helpu yn y gymuned
 • Archarwyr.

 

                          St James' Church of England Primary School - Nursery People who help us                       10 Most Ridiculous Ways Superheroes Have Won Battles | CBR

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

Yn ogystal, byddwn yn cwblhau gweithgareddau Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

     

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

                                                                                                            

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2021-2022

 

Tymor yr Hydref 2021

 

 

 Croseo i'r dosbarth Derbyn!! 

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu yn hapus yn y dosbarth.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis  themau.

Byddwn yn dechrau’r tymor trwy weithio ar y thema ‘Dyma Fi’ ac yna, gan fod nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn edrych ar y thema ‘Achub Y Byd’.

Byddwn yn astudio :

 • Fi a fy nheulu
 • Rhannau o’r corff
 • Bwyta a chadw’r corff yn iach
 • Pobl sy’n ein helpu yn y gymuned
 • Archarwyr.

 

                          St James' Church of England Primary School - Nursery People who help us                       10 Most Ridiculous Ways Superheroes Have Won Battles | CBR

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

Yn ogystal, byddwn yn cwblhau gweithgareddau Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 1 2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych cysylltwch gyda'r ysgol.

   

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Dathliadau

                                      Celebrate clip art party celebration clipart clipart clipart 2 2 - Cliparting.com 

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

Yn ogystal,drwy gydol y tymor,byddwn yn dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol o fewn a thu allan i'r dosbarth .

                        Miss Einir Jones

 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 2 2021 - 2022

 

 

Tymor yr Hydref 2021

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder cysylltwch gyda'r ysgol.

   

 

Yn nhymor yr Hydref byddwn yn gweithio ar y thema :

 

Dathliadau

                                      Celebrate clip art party celebration clipart clipart clipart 2 2 - Cliparting.com 

Byddwn yn astudio pob math o ddathliadau yn ystod y tymor ....

 • Penblwydd

 

 • Bedydd

 

 • Diolchgarwch

 

 • Diwali

 

 • y Nadolig a llawer mwy !

 

Yn ogystal,drwy gydol y tymor,byddwn yn dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol o fewn a thu allan i'r dosbarth .

                        Mrs Meleri Thomas

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Haf 2021

                                                               Why is the Amazon rainforest important? | WWF

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr haf,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: De America - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cawson ni lythyr yn cyrraedd gan fwnci yn yr Amason yn gofyn am ein cymorth i helpu achub y  coedwigoedd glaw. Mi gawson ni galwad Teams gan Maint Cymru yn cyflwyno coedwigoedd glaw y Byd, ac yn cynnig syniadau ar gyfer sut y gallwn helpu gwarchod y coedwigoedd prin hyn. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Tudalen wybodaeth, Dadl a Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'De America'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saseneg.

Gwyddoniaeth:  Bwyd ac Iechyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mercher .

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Miss Anna Smith

 

Urdd Gobaith Cymru CYW - S4C Purple Mash   Hwb Digital Learning for Wales RMeasimaths BBC Bitesize

International School AwardAQInvestor in People

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Haf 2021

                                                                 Why is the Amazon rainforest important? | WWF

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr haf,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: De America - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cawson ni lythyr yn cyrraedd gan fwnci yn yr Amason yn gofyn am ein cymorth i helpu achub y  coedwigoedd glaw. Mi gawson ni galwad Teams gan Maint Cymru yn cyflwyno coedwigoedd glaw y Byd, ac yn cynnig syniadau ar gyfer sut y gallwn helpu gwarchod y coedwigoedd prin hyn. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Tudalen wybodaeth, Dadl a Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'De America'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saseneg.

Gwyddoniaeth:  Bwyd ac Iechyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

Tymor yr Haf 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Ewros 2020

EURO 2020: All you need to know about the tournament | UEFA EURO 2020 | UEFA.com
Thema: Ewros. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am y digwyddiad. Rydym wedi derbyn neges gan amrywiol fandiau o Gymru yn gofyn inni ymchwilio a dangos iddynt yr hyn y mae'r Ewros yn ei olygu i ni fel ysgol. Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Barddoniaeth, tudalen wybodaeth, sylwebaeth gêm, Sgript / Deialog

Celf: OrielOdl, Sphero’s, Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Ffeiliau ffeithiau gwlad, mapio, hanes, traddodiadau.

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

Addysg Gorfforol- Dyddiadur ffitrwydd, sgiliau Pel-droed, gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

  

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

 

Tymor yr Haf 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Ewros 2020

EURO 2020: All you need to know about the tournament | UEFA EURO 2020 | UEFA.com
Thema: Ewros. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am y digwyddiad. Rydym wedi derbyn neges gan amrywiol fandiau o Gymru yn gofyn inni ymchwilio a dangos iddynt yr hyn y mae'r Ewros yn ei olygu i ni fel ysgol. Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Barddoniaeth, tudalen wybodaeth, sylwebaeth gêm, Sgript / Deialog

Celf: OrielOdl, Sphero’s, Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Ffeiliau ffeithiau gwlad, mapio, hanes, traddodiadau.

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr