CROESO I'R DOSBARTH MEITHRIN   2021 - 2022

 

 

Tymor y Gwanwyn 2022

 

 

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

 

 

Yn ystod tymor y Gwanwyn, byddwn yn parhau i wrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth feddwl am dasgau a heriau cyffrous ac ysgogol yn yr ardaloedd amrywiol sydd yn y dosbarth a thu allan .

 

Byddwn yn dilyn y thema ‘Amser Stori' i ddechrau  ac yna, ar ôl yr hanner tymor, awn am dro 'I'r Ardd'.

 

Byddwn yn edrych ar y storiau canlynol:

 • Y Tri Mochyn Bach
 • Elen Benfelen
 • Hugan Fach Goch
 • Jac a'i Goeden Ffa.

 

 

Tri Mochyn Bach, Y / Three Little Pigs: Amazon.co.uk: Heather Amery, Stephen Cartwright: 9781855967229: Books       Fy Amser Stori Cyntaf: Elen Benfelen a'r Tair Arth | 9781849670319 - Little Linguist       Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood: Amazon.co.uk: Stephen Cartwright Heather Amery: 9781855968530: Books        Cyfres fy Amser Stori Cyntaf: Jac a'r Goeden Ffa: Amazon.co.uk: Ronne Randell, Non Tudur: 9781849670326: Books     Planting Stock Illustrations – 22,392 Planting Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

 

Byddwn yn ogystal yn edrych ar:

 • tai a chartrefi
 • plannu a thyfu
 • trychfilod yn yr ardd.

 

                                               

 .Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

                                                                                                                

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

                                   

CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2021-2022

 

Tymor y Gwanwyn 2022

 

 

 Croseo i'r dosbarth Derbyn!! 

 

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

 

 

Yn ystod tymor y Gwanwyn, byddwn yn parhau i wrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth feddwl am dasgau a heriau cyffrous ac ysgogol yn yr ardaloedd amrywiol sydd yn y dosbarth a thu allan .

 

Byddwn yn dilyn y thema ‘Amser Stori' i ddechrau  ac yna, ar ôl yr hanner tymor, awn am dro 'I'r Ardd'.

 

Byddwn yn edrych ar y storiau canlynol:

 • Y Tri Mochyn Bach
 • Elen Benfelen
 • Hugan Fach Goch
 • Jac a'i Goeden Ffa.

 

 

Tri Mochyn Bach, Y / Three Little Pigs: Amazon.co.uk: Heather Amery, Stephen Cartwright: 9781855967229: Books       Fy Amser Stori Cyntaf: Elen Benfelen a'r Tair Arth | 9781849670319 - Little Linguist       Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood: Amazon.co.uk: Stephen Cartwright Heather Amery: 9781855968530: Books        Cyfres fy Amser Stori Cyntaf: Jac a'r Goeden Ffa: Amazon.co.uk: Ronne Randell, Non Tudur: 9781849670326: Books     Planting Stock Illustrations – 22,392 Planting Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

 

Byddwn yn ogystal yn edrych ar:

 • tai a chartrefi
 • plannu a thyfu
 • trychfilod yn yr ardd.

 

                                               

 .Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

                                                                                                                

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

 

 

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 1    2021 - 2022

 

Blwyddyn Newydd Dda            

 

Yn nhymor y Gwanwyn,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

                             Brics a Brigau

                    397 Three Little Pigs Cliparts, Stock Vector and Royalty Free Three Little Pigs Illustrations

Byddwn yn astudio:

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ? 

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Miss Einir Jones

 

 

Croeso i Flwyddyn 2    2021 - 2022

 

Blwyddyn Newydd Dda            

 

Yn nhymor y Gwanwyn,byddwn yn gweithio ar y thema :

 

                             Brics a Brigau

                    397 Three Little Pigs Cliparts, Stock Vector and Royalty Free Three Little Pigs Illustrations

Byddwn yn astudio:

*Ble maent yn byw ? Cyfeiriad ? 

* Nodweddion Llangollen . Gwaith map.

* Cartrefi yn y gorffennol . Ymweliad i Erddig.

* Tai amrywiol

*Cartref yr Hindw

* Stori ' Y 3 Mochyn Bach'

* Astudio gwaith yr arlunydd Cefyn Burgess ar adeiladau.

*Deunyddiau amrywiol

 

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn arweiniad ,syniadau a diddordebau y plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i'r  dosbarth . 

 Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .

Mrs Meleri Thomas

 

 

Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn 2022

                                                               

                                                                                             What Makes a Pyramid? | Wonderopolis

Blwyddyn Newydd Dda i chi. Yn ystod y tymor hwn,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth. Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Antur yn yr Aifft - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, roedd mymi yn gorwedd yn y dosbarth, ond pwy yw'r mymi? Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn datblygu ein dealltwriaeth am yr hen Aifft ac i ddarganfod pwy yw'r mymi. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Comic, Deilaog a Hysbyseb Gwyliau.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Antur yn yr Aifft'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth:  Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mercher .

Nofio yn dechrau 3/2/22 - Bydd angen dillad nofio bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Miss Anna Smith

 

Urdd Gobaith Cymru CYW - S4C Purple Mash   Hwb Digital Learning for Wales RMeasimaths BBC Bitesize

International School AwardAQInvestor in People

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

 

Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor y Gwanwyn 2022

                                                               

                                                                                             What Makes a Pyramid? | Wonderopolis

Blwyddyn Newydd Dda i chi. Yn ystod y tymor hwn,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth. Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Antur yn yr Aifft - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, roedd mymi yn gorwedd yn y dosbarth, ond pwy yw'r mymi? Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn datblygu ein dealltwriaeth am yr hen Aifft ac i ddarganfod pwy yw'r mymi. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Comic, Deilaog a Hysbyseb Gwyliau.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Antur yn yr Aifft'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth:  Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau .

Nofio yn dechrau 3/2/22 - Bydd angen dillad nofio bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2022 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

Yr Ail Ryfel Byd 

Widgit Symbol Resources | World War II

 

 

Blwyddyn newydd dda! Gobeithio eich bod wedi cael gywliau Nadolig braf, ac yn barod at yr hanner tymor yma.

 

Iaith- Mi fyddem yn astudio’r llyfr “Sais Ydi o Miss” gan Brenda Wyn Jones, ac yn ysgrifennu papur newydd, dyddiadur a phosteri.

Sais Ydi O, Miss!: Amazon.co.uk: Brenda Wyn Jones: 9780860741664: Books          

 

 

Thema- Yr Ail Ryfel Byd

Yn dilyn sbardun cyffrous o’r staff mewn cymeriad warden yn sicrhau fod y plant yn ddiogel yn ystod cyrch awyr.

Mi fyddem yn dysgu am

 • Hanes yr Ail Ryfel Byd (sut gychwynodd, llinell amser, gwledydd a gymerodd ran yn y rhyfel)
 • Ifaciwis
 • Llochesi
 • Y Blitz
 • Merched yn ystod y rhyfel
 • Adloniant

 

 

 

 

Gwyddoniaeth- Planhigion i Fyw 

Spring Flower Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock


Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

 

 

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

Addysg Gorfforol- Dyddiadur ffitrwydd, sgiliau Pel-droed, gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

  

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2022 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

Yr Ail Ryfel Byd 

Widgit Symbol Resources | World War II

 

 

Blwyddyn newydd dda! Gobeithio eich bod wedi cael gywliau Nadolig braf, ac yn barod at yr hanner tymor yma.

 

Iaith- Mi fyddem yn astudio’r llyfr “Sais Ydi o Miss” gan Brenda Wyn Jones, ac yn ysgrifennu papur newydd, dyddiadur a phosteri.

Sais Ydi O, Miss!: Amazon.co.uk: Brenda Wyn Jones: 9780860741664: Books          

 

 

Thema- Yr Ail Ryfel Byd

Yn dilyn sbardun cyffrous o’r staff mewn cymeriad warden yn sicrhau fod y plant yn ddiogel yn ystod cyrch awyr.

Mi fyddem yn dysgu am

 • Hanes yr Ail Ryfel Byd (sut gychwynodd, llinell amser, gwledydd a gymerodd ran yn y rhyfel)
 • Ifaciwis
 • Llochesi
 • Y Blitz
 • Merched yn ystod y rhyfel
 • Adloniant

 

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Planhigion i Fyw 

Spring Flower Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

 

 

 

 

 

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

 

Addysg Gorfforol- Gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd, rhaglen 'Create'.

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Meinir Rees 

 

FaLang translation system by Faboba