Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Hydref, 2019

                                                               


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Mae hi'n flwyddyn newydd ac yn amser gwych i ddod i adnabod ein gilydd.  Byddwn yn gwersylla ar gae yr ysgol ac yn cwblhau tasgau gwahanol sydd yn seiliedgi ar ein thema.  Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Portread, Dyddiadur  a Chreu llyfryn gwybodaeth. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Craffu ar y Corff

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Peter Blake

Addysg Gorfforol: Nofio pob Dydd Mawrth

Addysg Grefyddol: Wythnos Islam

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba