Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor yr Hydref 2021

                                                               

                                                                                             How Are You? | Engoo

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr hydref,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cyrhaeddodd bocs ar gyfer dathlu ni ein hunain. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Saesneg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Llythyr, Portread a  Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth:  Sut mae'r corff yn gweithio?

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Mercher .

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Miss Anna Smith

 

Urdd Gobaith Cymru CYW - S4C Purple Mash   Hwb Digital Learning for Wales RMeasimaths BBC Bitesize

International School AwardAQInvestor in People

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Miss Anna Smith 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba