Croeso i Flwyddyn 3!


 Tymor y Gwanwyn, 2019

                                                               

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig bendigedig, ac eich bod yn barod ar gyfer dechrau 2019! 


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Ffantasi - Yn dilyn darganfod nyth ac wyau mawr gwyrdd oedd wedi deor yn ein dosbarth (ac ol-troed rhyfedd iawn), rydym am geisio darganfod yn ystod yr hanner tymor yma beth oedd wedi dodwy'r wyau od yma, a beth oedd ynddyn nhw. Er mwyn darganfod hyn, rhaid ymchwilio i'r holl bosibiliadau yn y byd ffantasi. Byddwn yn edrych ar ddreigiau, deinosoriaid, creaduriaid hudolus a chwedlau. Byddwn yn cwblhau llawer o weithgareddau ymarferol a chreadigol sydd wedi'i dewis gan y disgyblion. I ddechrau, bydd y disgyblion yn creu apel ar gyfer unrhyw wybodaeth, ac erbyn diwedd yr hanner tymor, bydd rhaid penderfynu beth yn union oedd yn gyfrifol am yr wyau a'r nyth. Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cyfarwyddiadau, Sgript a Disgrifiad. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Ffantasi'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Sain a Golau.

ABCH: Iechyd a Lles Emosiynol

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Creu golygfa 3D ar gyfer cymeriad Ffantasi. Modelu'r cymeriad allan o glai.

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau.

Diolch am eich cydweithrediad!

Miss Anna Smith 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba