Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor y Gwanwyn 2022

                                                               

                                                                                             What Makes a Pyramid? | Wonderopolis

Blwyddyn Newydd Dda i chi. Yn ystod y tymor hwn,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth. Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Antur yn yr Aifft - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, roedd mymi yn gorwedd yn y dosbarth, ond pwy yw'r mymi? Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn datblygu ein dealltwriaeth am yr hen Aifft ac i ddarganfod pwy yw'r mymi. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Comic, Deilaog a Hysbyseb Gwyliau.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Antur yn yr Aifft'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth:  Craig yr Oesoedd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau .

Nofio yn dechrau 3/2/22 - Bydd angen dillad nofio bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

 

 

 

FaLang translation system by Faboba