Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

 Tymor yr Haf 2019

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

Thema: By the Seaside - Yn dilyn derbyn llythyr gan 'Cadw Cymru'n Daclus' yn poeni am y cynifer o sbwriel yn y mor, a stori 'Somebody Swallowed Stanley', mae'r plant wedi penderfynu dilyn y thema 'By the Seaside'. Byddwn yn mynd ati i lanhau un o draethau Gogledd Cymru, casglu sbwriel yn y gymuned a helpu mewn unrhyw ffordd bosib i achub yr amgylchedd leol a thu hwnt. Bydd y gwaith thema yn seiliedig ar fywyd yn y mor, helpu'r blaned a thraethau Cymru. Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Saesneg.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Llythyr ffurfiol, Adroddiad a Cherddi. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'By the Seasidei'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Ein Byd Cynaliadwy

ABCH: Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Creu arteffact allan o sbwriel. Creu mirlun o dan y mor allan o blastig.

Addysg Gorfforol: Gweler y rhestr grwpiau

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba