Croeso i dudalen Blwyddyn 4! 

 Tymor yr Hydref 2019

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn. Dyma grynodeb byr o'r gwaith a fydd yn cael ei gynnal yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor hwn:

 

Thema: Yn y Stiwdio - Mae hi'n flwyddyn newydd ac yn amser gwych i ddod i adnabod ein gilydd.  Byddwn yn gweithio tuag at gynnal bore Premier yn yr Ysgol.  Bydd y gwaith thema yn cael ei gwblhau drwy'r Cymraeg.

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Film Review. Script a Map Stori. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Yn y Stiwdio'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Craffu ar y Corff

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Peter Blake

Addysg Gorfforol: Nofio pob Dydd Mawrth

Addysg Grefyddol: Wythnos Islam

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Anna Rowlands

 

FaLang translation system by Faboba