Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2020

                                                                            Town in focus: Llangollen - North Wales Magazine

Croeso nôl i chi gyd ar ôl cyfnod heriol iawn, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Ar Stepen Drws - yn dilyn derbyn llythyr gan y Bwrdd Twristiaeth yn pryderu am niferoedd y twristiaid yn gostwng yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn i'r disgyblion i greu posteri er mwyn annog pobl i ddychwelyd i Langollen pan y bydd yn ddiogel.  Byddwn yn astudio hanes yr ardal leol gan gynnwys y Gamlas, Pontcysyllte, Yr Abaty, Y Pafiliwn, Yr Eglwys, Plas Newydd a'r Gorsaf Drên.  Yn ogystal a hyn, byddwn yn edrych ar y Daearyddiaeth sy'n dod hefo'r thema e.e Safle Llangollen, yr afon Ddyfrdwy. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Erthygl  a Poster/Pamffled. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Ar Stepen Drws'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Saesneg.

Gwyddoniaeth: Am dro i'r Goedwig - Cynefinoedd a Chadwyni bwyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. Byddwn yn astudio'r arlunydd Cefyn Burgess.

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

FaLang translation system by Faboba