Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2020

                                                                            Dragon Fantasy Wallpaper (76+ pictures)

Croeso nôl i chi gyd ar ôl cyfnod heriol iawn, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: Fantasy - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, roedd rhywbeth wedi ymweld a'r dosbarth! Roedd olion traed ar hyd y lle,  nyth gyda phlisgyn wy, plu, ffon hudlath a dilledyn du. Bydd y disgyblion yn casglu gwybodaeth yn ystod yr hanner tymor er mwyn darganfod pa greadur a ddaeth i'r dosbarth. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Adroddiad, Sgript a Disgrifiad. Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'Fantasy'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth: Am dro i'r Goedwig - Cynefinoedd a Chadwyni bwyd

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

Addysg Gorfforol: Dawns a Gymnasteg / Chwaraeon tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

FaLang translation system by Faboba