Croeso i Flwyddyn 4!


 Tymor yr Hydref 2021

                                                                                           How Are You? | Engoo

Croeso nôl i chi gyd ar ôl yr hanner tymor, mae'n braf gweld pawb yn nôl. Yn ystod tymor yr hydref,  ein nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu'n hapus ac hyderus yn eu dosbarth newydd . Cofiwch os oes unrhyw bryder gennych dewch atom am sgwrs .


Yn dilyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I sicrhau ein bod yn ymateb i’r gofynion hyn byddwn yn dysgu trwy thema yn y prynhawn.

Thema: I'm Great - Diwrnod cyffrous oedd y diwrnod cyntaf yn nol, cyrhaeddodd bocs ar gyfer dathlu ni ein hunain. Byddwn yn cwblhau tasgau yn seiliedig ar y thema hwn drwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn cymharu bywyd plentyn heddiw gyda bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria. Byddwn hefyd yn dysgu am fywydau plant o gwmpas y byd. 

Mathemateg: Byddwn yn cwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesur, siap a safle, trin data, patrymau rhif ac amser.

Iaith - Cerdyn post, Llythyr, Portread a  Dyddiadur.  Bydd yr holl waith iaith yn seiliedig ar y thema 'I'm Great'. Byddwn yn cwblhau y gwaith ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyddoniaeth:  Sut mae'r corff yn gweithio?

ABCH: Meddylfryd twf a meddwl iach

Dylunio a Thechnoleg/Celf: Tasgau Creadigol o fewn y gwaith thema. 

 

Addysg Gorfforol: Cynllun Create a Gemau cystadleuol / Chwaraeon neuadd/tu allan bob dydd Iau.

 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad cyson!

 

Cofiwch os oes gennych unrhyw bryder, cysylltwch am sgwrs.

Mrs Anna Rowlands

FaLang translation system by Faboba