Summer Clipart PNG Images | Vector and PSD Files | Free Download on PngtreeTymor yr Haf 2021 Summer Clipart PNG Images | Vector and PSD Files | Free Download on Pngtree

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r gwyliau Pasg, ac yn barod am y tymor yma.

 

Iaith- “Treasure Island” gan Robert Louis Stevenson

 • Dyddiadur
 • Sgript
 • Ail ysgrifennu’r stori yng ngeiriau eu hunain
 • Portread

 

Thema- Ahoi! Môr Ladron!  

Yn dilyn sbardun o neges argyfwng gan fôr leidr o’r enw  Deio Dwylo-blewog yn gofyn am help y plant,  byddem yn astudio môr ladron y tymor yma.

Mae hyn yn cynnwys-

 • Bywyd ar y môr
 • Môr ladron enwog
 • Cosbau
 • Hanes
 • Trafnidiaeth
 • Mapio
 • Cyfeiriannu

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr