Tymor yr Hydref 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

Troi a throi

Cog 8 Clip Art At - Cogs In A Wheel - Free Transparent PNG Clipart Images  Download 

 

Thema: 'Troi a Throi'. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am bethau sydd yn symud ac yn troi. Rydym wedi derbyn ymwelydd â beic modur i ddechrau ein thema. Cafodd y plant gyfle i ofyn cwestiynau am y beic.

Ar ôl llawer o drafod, penderfynodd y plant eu bod eisiau dysgu am llawer peth gwahanol yn cynnwys enwogion, lleoliadau, COP26, cerddoriaeth a chreu cerbyd eu hunain a'i rasio!  Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Byddwn yn darllen y llyfr 'Bad Dad' gan David Walliams. Byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu storiau mewn 100 gair, ysgrifennu stori anturus ac adolygiad llyfr.

Bad Dad (Audio Download): David Walliams, David Walliams, Peter  Serafinowicz, Nitin Ganatra, Sarah Alexander, Jocelyn Jee Esien,  HarperCollins Publishers Limited: Amazon.co.uk: BooksCelfyddydau mynegiadol: Creu traciau naturiol, tynnu lluniau, cerddoriaeth. Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Llinell amser trafnidiaeth, mapio lleoliadau F1, dysgu am raswyr enwog.

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Trydan, golau a sain

Wireless Light to Sound : 4 Steps - Instructables

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

Addysg Gorfforol- Dyddiadur ffitrwydd, sgiliau Pel-droed, gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

  

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

 

 

FaLang translation system by Faboba