Tymor yr Hydref 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

Croeso yn ôl! Mae hi wedi bod yn fisoedd rhyfedd iawn, ond rydym wedi dychwlyd i'r ysgol ac yn barod i ddysgu! 

Ein thema yr hanner tymor yma yw- 

 

Iaith- Report

         Balanced Argument

 

Thema- Cymru Fach Ni!

Yn dilyn llythyr gan Croeso Cymru, yn gofyn am gymorth i ddennu pobl i Gymru fel sbardun, mae Blwyddyn 5 wedi penderfynu creu gwefan yn dangos yr hyn maent wedi ei ddysgu am Gymru dros yr wythnosau nesaf. Bydd hyn yn cynnwys-

  • Tirwedd                                                                                                      
  • Cymry enwog
  • Cestyll
  • Byd natur

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd a hunan hyder.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Fflur Evans 

FaLang translation system by Faboba