Tymor y Gwanwyn 2019

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau'r Nadolig!

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema yn y p’nawn.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

  • Iaith- Darllen, trafod ac ysgrifennu cerddi amrywiol

        Image result for children reading a book clipart

  • Thema- Affrica

 Image result for Africa

  • Mathemateg- Gwerth lle, Adio a thynnu, Mesur, Siap a symudiad, Ffracsiynau, Trin data ac arian
  • Add Gorfforol : Gweler rhestr

 

FaLang translation system by Faboba