Tymor yr Hydref 2020

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

Ein gwaith yr hanner tymor yma yw :

 

Croeso yn ôl! Mae hi wedi bod yn fisoedd rhyfedd iawn, ond rydym wedi dychwlyd i'r ysgol ac yn barod i ddysgu! 

Ein thema yr hanner tymor yma yw- 

 

Iaith- Report

         Balanced Argument

 

Thema- Cymru Fach Ni!

Yn dilyn llythyr gan Croeso Cymru, yn gofyn am gymorth i ddennu pobl i Gymru fel sbardun, mae Blwyddyn 6 wedi penderfynu creu gwefan yn dangos yr hyn maent wedi ei ddysgu am Gymru dros yr wythnosau nesaf. Bydd hyn yn cynnwys-

  • Tirwedd                                                                                                                                                                                  
  • Cymry enwog
  • Cestyll
  • Byd natur

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd a hunan hyder.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Miss Kate Jones  

 

FaLang translation system by Faboba