Tymor y Gwanwyn 2022 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

Yr Ail Ryfel Byd 

Widgit Symbol Resources | World War II

 

 

Blwyddyn newydd dda! Gobeithio eich bod wedi cael gywliau Nadolig braf, ac yn barod at yr hanner tymor yma.

 

Iaith- Mi fyddem yn astudio’r llyfr “Sais Ydi o Miss” gan Brenda Wyn Jones, ac yn ysgrifennu papur newydd, dyddiadur a phosteri.

Sais Ydi O, Miss!: Amazon.co.uk: Brenda Wyn Jones: 9780860741664: Books          

 

 

Thema- Yr Ail Ryfel Byd

Yn dilyn sbardun cyffrous o’r staff mewn cymeriad warden yn sicrhau fod y plant yn ddiogel yn ystod cyrch awyr.

Mi fyddem yn dysgu am

  • Hanes yr Ail Ryfel Byd (sut gychwynodd, llinell amser, gwledydd a gymerodd ran yn y rhyfel)
  • Ifaciwis
  • Llochesi
  • Y Blitz
  • Merched yn ystod y rhyfel
  • Adloniant

 

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Planhigion i Fyw 

Spring Flower Clipart Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

 

 

 

 

 

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

 

Addysg Gorfforol- Gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd, rhaglen 'Create'.

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Meinir Rees 

 

FaLang translation system by Faboba