Tymor yr Haf 2021 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 Ewros 2020

EURO 2020: All you need to know about the tournament | UEFA EURO 2020 |  UEFA.com
Thema: Ewros. Yn ystod yr hanner tymor hwn byddwn yn dysgu am y digwyddiad. Rydym wedi derbyn neges gan amrywiol fandiau o Gymru yn gofyn inni ymchwilio a dangos iddynt yr hyn y mae'r Ewros yn ei olygu i ni fel ysgol. Bydd ein gwaith yn cael ei gwblhau trwy gyfrwng Cymraeg.

Iaith: Barddoniaeth, tudalen wybodaeth, sylwebaeth gêm, Sgript / Deialog

Celf: OrielOdl, Sphero’s, Bydd tasgau creadigol yn cael eu cwblhau mewn gwaith thema yn ystod gwersi prynhawn.


Dyniaethau: Ffeiliau ffeithiau gwlad, mapio, hanes, traddodiadau.

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

   

Gwyddoniaeth- Bywyd y Dŵr

Iechyd a lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder.

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                                 Dawns ffitrwydd ddyddiol

 

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Mrs Meinir Rees 

 

FaLang translation system by Faboba