Tymor yr Hydref 2020 

 

Yn dilyn y Fframwaith llythrennedd a rhifedd gan Llywodraeth Cymru rydym ni yn yr ysgol yn blaenoriaethu rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm. I alluogi ein bod yn ymateb i’r gofynion rydym yn dysgu trwy thema.

 

 

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r Hanner Tymor, ac n barod i weithio'n galed! Dyma ein thema hyd at y Nadolig. 

 

Iaith- Portread                              independent reading clipart clipart panda free clipart images inside summer writing  clipart summer writing clipart | Citizens Environmental Coalition

           Taflen Wybodaeth                                                         

          Hunan gofiant

 

Thema- Alien Invasion!

Yn dilyn sbardun cyffrous o lanast ac eitemau estronol wedi eu gadael yn y dosbarth ac ar y cae, mi fyddem yn dysgu am y gofod. Mae hyn yn cynnwys-

  • Planedau
  • Gofodwyr
  • Estronau
  • Hanes NASA
  • Haul a sêr
  • Y Dyfodol
  • Technoleg

 

     

 

 

Mathemateg- Gwerth lle, adio a thynnu, lluosi a rhannu, arian, amser, ffracsiynau, degolion a chanrannau, trin  data, mesur, siâp

 

Maths Clipart Stock Photos And Images - 123RF

 

Gwyddoniaeth- Egni sydd yn symud

 

Woodlands Primary School: Science

 

Iechyd a Lles- amser cylch cyson i rannu syniadau a theimladau a chynnal gweithgareddau i godi hunan hyder

Friendship clipart circle time, Friendship circle time Transparent FREE for  download on WebStockReview 2020

 

Addysg Gorfforol- gweithgareddau thu allan i wella ffitrwydd

                        dawns ffitrwydd ddyddiol yn y dosbarth

Kids Playing Sports - Adhd Sport - Free Transparent PNG Clipart Images  Download

 

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad, 

Miss Kate Jones 

 

FaLang translation system by Faboba