CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2021-2022

 

Tymor yr Hydref 2021

 

 

 Croseo i'r dosbarth Derbyn!! 

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, ein prif nôd yw sicrhau fod y plant yn ymgartrefu yn hapus yn y dosbarth.

 

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis  themau.

Byddwn yn dechrau’r tymor trwy weithio ar y thema ‘Dyma Fi’ ac yna, gan fod nifer fawr wedi dangos diddordeb, byddwn yn edrych ar y thema ‘Achub Y Byd’.

Byddwn yn astudio :

  • Fi a fy nheulu
  • Rhannau o’r corff
  • Bwyta a chadw’r corff yn iach
  • Pobl sy’n ein helpu yn y gymuned
  • Archarwyr.

 

                          St James' Church of England Primary School - Nursery People who help us                       10 Most Ridiculous Ways Superheroes Have Won Battles | CBR

 .

 Bydd llawer o weithgareddau yn yr ardal tu allan

Yn ogystal, byddwn yn cwblhau gweithgareddau Diolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

FaLang translation system by Faboba