CROESO I'R DOSBARTH DERBYN 2020-2021

 

Tymor yr Hydref 2020

 

 

 

Croeso i ddechrau blwyddyn ysgol newydd ar ôl cyfnod heriol iawn i bawb yn ddiweddar!

Ein prif nôd ar ddechrau newydd fel hyn yw sicrhau fod pob plentyn yn ymgartrefu'n hapus yn y dosbarth.

 

Yn ystod y tymor byddwn yn gwrando ar syniadau a diddordebau’r plant ac yn rhoi’r cyfle iddynt arwain wrth ddewis

gweithgareddau a thasgau. Byddant yn rhan anatod o'r cynllunio i greu ardaloedd diddorol ac ysgogol.

 

I ddechrau'r tymor, rydym am ddod i adnabod y plant yn well trwy edrych ar y thema 'Dyma fi'. Yna, byddwn yn gofyn am

syniadau'r plant wrth ystyried themau newydd.

 

Byddwn yn edrych ar

  • rhannau o’r corff
  • bwyta a chadw’r corff yn iach
  • teulu a ffrindiau
  • ardal leol a chartrefi.

                           Myself Cliparts - Cliparts Zone                              Healthy Food Plate Clip Art | Healthy food plate, Healthy plate, Healthy  work snacks

 

  • Byddwn yn ogystal yn gosod tasgau a gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

 

 

                                                                                                               

  Cofiwch fod croeso i chi ddod i'n qweld os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder.

  

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Eleri Jones

FaLang translation system by Faboba