Adroddiad ESTYN....

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Targedau’r Siarter Iaith     2018/2019

 

Mae technoleg yn chwarae rhan bwysig ym mywyd pob un ohonom. Mae technoleg megis cyfrifiaduron a thabledi, yn ogystal â’r we, wedi newid sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn gweithio gyda’i gilydd. Mae technoleg gyfrifiadurol hefyd wedi newid y ffordd rydym yn dysgu yn yr ysgol. 

Hysbysiad Prosesu Teg:  

Beth mae’r Ysgol, yr Awdurdod Lleol, y Gwasanaeth Addysg Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru’n ei wneud gyda’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chadw ganddynt am ddisgyblion.

FaLang translation system by Faboba