Targedau’r Siarter Iaith     2018/2019

 

                        Image result for red dragon image cartoon         Image result for logo siarter iaith

 

 

 

     

Canlyniadau Holiaduron Siarter Iaith Hydref 2018

 

Ysgol y Gwernant—Piws

Ysgolion Sir Ddinbych/Denbighshire Schools—Pinc

Hwrê mae’r ysgol wedi ennill y Wobr Aur!!!

Er hynny rhaid dal ymlaen i ddatblygu egwyddorion y Siarter Iaith. Fel Arweinwyr y Siarter Iaith ac aelodau y Cyngor.

Fel rydych yn gweld mae’r Ysgol yn perfformio’n dda iawn ac rydym wedi cael canlyniadau uwch na’r ysgolion eraill yn Sir Ddinbych mewn bron iawn bob cwestiwn . Ond mae’r

canlyniadau yn dangos ein bod angen:

Siarad Cymraeg ar fuarth yr ysgol.

Siarad Cymraeg ar y coridor ac yn y Neuadd cinio

Defnyddio’r iaith Gymraeg wrth ddefnyddio’r wê, apps a thecstio.

Defnyddio’r iaith Gymraeg  tu allan i’r ysgol e.e. yn y siopau, caffis,..

 

Beth mae’r Cyngor Siarter Iaith wedi penderfynu gwneud?

  • Dal ymlaen gyda cardiau clôd siarad Cymraeg i’r plant .
  • Dysgu gemau buarth Cymraeg i chwarae gyda’r plant iau.
  • Cystadlu ar yr App “Sialens” (cwis) yn erbyn ysgolion eraill.
  • Parhau i ddatblygu cyswllt gyda’r gymuned i godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg.

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich plant i drio gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg, a gwylio rhaglenni Cymraeg. 

Os ydych yn adnabod rhywun yn y gymuned a fyddai’n awyddus i dderbyn #adnoddau Cymraeg, cysylltwch â Mrs Diane Davies trwy ddod i’r ysgol neu drwy e-bost ar  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth

 

 

   

FaLang translation system by Faboba