Targedau’r Siarter Iaith     2019/2020

 

                        Image result for red dragon image cartoon         Image result for logo siarter iaith

 

 

 

     

Canlyniadau Holiaduron Siarter Iaith Hydref 2019

 

 

 

 Fel Arweinwyr y Siarter Iaith ac aelodau y Cyngor ysgol rydym wedi dewis targedau i'w datblygu fel ysgol . 

Fel rydych yn gweld mae’r Ysgol yn perfformio’n dda iawn ac rydym wedi cael canlyniadau uwch na’r ysgolion eraill yn Sir Ddinbych mewn bron iawn bob cwestiwn . Ond mae’r canlyniadau yn dangos ein bod angen:

Siarad Cymraeg ar fuarth yr ysgol.

Siarad Cymraeg ar y coridor ac yn y Neuadd cinio

Defnyddio’r iaith Gymraeg  tu allan i’r ysgol e.e. yn y siopau, caffis,llyfrgell....

 

Beth mae’r Cyngor Siarter Iaith wedi penderfynu gwneud?

  • Dal ymlaen gyda cardiau clôd siarad Cymraeg i’r plant .
  • Dysgu gemau buarth Cymraeg i chwarae gyda’r plant iau.
  • Parhau i ddatblygu cyswllt gyda’r gymuned i godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg.

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich plant i drio gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg, a gwylio rhaglenni Cymraeg. 

Os ydych yn adnabod rhywun yn y gymuned a fyddai’n awyddus i dderbyn adnoddau Cymraeg, cysylltwch â Mrs Diane Davies trwy ddod i’r ysgol neu drwy e-bost ar  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth

 

 

   

FaLang translation system by Faboba