Pennaeth

Cydlynnydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pennaeth Cynorthwyol

 Athrawes blwyddyn 2

Athrawes blwyddyn 6

Athrawes blwyddyn 5

Athrawes blwyddyn 4

Athrawes blwyddyn 3

Athrawes blwyddyn 1

Athrawes dosbarth derbyn a Meithrin

Cymhorthydd

Dosbarth

Uwch gymhorthydd CPA

Cymhorthydd y dosbarth meithrin 

Cefnogaeth llythrennedd, iechyd a lles

Cefnogaeth Rhifedd,

Iaith a Lleferydd

Cymhorthydd 

y dosbarth meithrin

Ysgrifenyddes

Cogyddes

Gofalwr

Glanhawraig

FaLang translation system by Faboba